Ekonomická diplomacia

  1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Témy
  4. Ekonomická diplomacia

Ekonomická diplomacia

Ako súčasť zahraničnej politiky SR sa zameriava na

  • podporu exportu, 
  • podporu prílevu zahraničných investícií,
  • zvýšenie zapojenia podnikateľov do rozvojovej spolupráce,
  • rozvoj zahraničnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií
  • a na presadzovanie ekonomických záujmov SR  v medzinárodných organizáciách. 
Aktuality zo sveta ekonomickej diplomacie

21.02.2024 India

Slovenská delegácia otvorila prvý deň pracovnej cesty v Indii (21.2.2024) rokovaniami na špecializovanom ekonomickom fóre CII India – Europe Business and Sustainability Conclave, ktoré organizuje pred hlavnou konferenciou Raisina Dialogue Konfederácia indického priemyslu. Na podujatí aktívne vystúpil a diskutoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár spolu so štátnym tajomníkom Rastislavom Chovancom.

07.02.2024

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec navštívil 6. februára 2024 spolu s 30 zahraničnými veľvyslankyňami a veľvyslancami slovenskú spoločnosť InoBat sídliacu vo Voderadoch. V rámci podujatia „Inovačný deň“ sa oboznámili s medzinárodným potenciálom firmy a absolvovali prehliadku výrobne batérii spolu s výskumno-vývojovým centrom.

25.01.2024

Štátny tajomník Rastislav Chovanec vystúpil na 27. ročníku Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec sa 25. januára 2024 zúčastnil na 27. ročníku výročnej konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) s názvom Očakávaný vývoj Slovenskej ekonomiky v roku 2024.


Nové aktivity na podporu podnikania

Ministerstvo svojimi profilovými podujatiami vytvára nové príležitosti pre podnikanie v zahraničí. 
Pravidelné aktivity na podporu expanzie slovenských inovácií do zahraničia.
Cyklus návštev slovenských regiónov organizovaný v spolupráci s vyššími územnými celkami.
Exportné fórum predstavuje novú ponuku ekonomickej diplomacie proaktívne oslovujúcu slovenské firmy s exportnými ambíciami.

Aktivity ekonomickej diplomacie vo svete v roku 2023

104

veľtrhov a výstav

45

podnikateľských misií

51

dohôd a memoránd

38

medzinárodných konferencií a fór

15

účastí v tendriDokumenty

Cestovná mapa plánovaných aktivít vo svete. Cieľom dokumentu je určenie teritoriálnych a sektorových priorít Slovenska na zahraničných trhoch a celkové zefektívnenie slovenskej ekonomickej diplomacie. 
Mapovanie aktivít vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie na rok 2023
PDF 324.4 MB, 25.8.2023, 1708 stiahnutí
Stiahnuť

Na koho sa obrátiť pre konkrétny typ podpory. Poradenstvo rezortov a inštitúcií, vyhľadávanie  príležitostí, účasť na veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misiách a odborných seminároch.  Informácie pre exportérov v oblasti financovania, záruk a poistenia.
Manuál aktérov vonkajších ekonomických vzťahov
PDF 1.9 MB, 16.8.2023, 810 stiahnutí
Stiahnuť

Vládny dokument, ktorého cieľom je prispieť k inkluzívnemu a udržateľnému hospodárskemu rastu Slovenska s generovaním nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. Pre Slovensko, ako proexportnú a vysoko otvorenú ekonomiku, je pre zabezpečenie hospodárskeho rastu nevyhnutné posilnenie konkurencieschopnosti v medzinárodnom meradle.
Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky na obdobie 2022-2030
PDF 732.1 kB, 30.8.2022, 884 stiahnutí
Stiahnuť

Publikácia hodnotí výsledky ekonomickej diplomacie za rok 2022 dosiahnuté v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov, v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií, rozvojovej spolupráce ako aj v oblasti poskytovania služieb a rozvoja nástrojov pre podnikateľské subjekty.

 
Ekonomická diplomacia v roku 2022
PDF 5.7 MB, 1.8.2023, 473 stiahnutí
Stiahnuť

Archív

Ekonomická diplomacia v roku 2021
PDF 16.1 MB, 18.8.2022, 3887 stiahnutí
Stiahnuť


Spolupráca so štátnymi inštitúciami

Ekonomické diplomatky a diplomati vo svete


Videá

Rast slovenského exportu, prílev zahraničných investícií ale aj analýza hospodárskej politiky. To všetko je cieľom ekonomickej diplomacie. Naším hlavným nástrojom sú ekonomické diplomatky a diplomati na veľvyslanectvách Slovenska v zahraničí. Sú to práve ekonomické diplomatky, ktoré sú vyslané v krajinách ktoré sú z pohľadu ekonomických záujmov SR kľúčové: Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko či USA. Pozrite si ich videopríspevok a dozviete sa viac o ich zaujímavej práci.
Prosím povoľte cookies. Nastavenie cookies
Prosím povoľte cookies. Nastavenie cookiesBack To Top