Z regiónov do sveta

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležistostí SR je koordinátorom všetkých zainteresovaných štátnych inštitúcii v oblasti ekonomickej diplomacie. A to nielen smerom do zahraničia, ale aj do vnútra krajiny.

Snahou rezortu diplomacie je hľadať potenciál a spájať vhodné podnikateľské možnosti za účelom zlepšenia ekonomickej situácie a investičných zámerov.

V tomto smere ministerstvo pripravilo a realizuje Podujatie Z regiónov do sveta, ktoré predstavuje interaktívnu prezentáciu ponuky spolupráce s cieľom zvýšiť zapojenie súkromného sektora, malých a stredných podnikov, výrobných spoločností, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií do zahraničných aktivít, ktoré organizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a jednotlivé samosprávne kraje Slovenskej republiky.

Zámerom projektu je za účasti predstaviteľov ekonomických ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy, verejného sektora a podnikateľskej obce predstaviť novú ponuku podpory a spolupráci so zahraničím. Záujem je viesť aktívny, otvorený dialóg s cieľom získať impulzy z domáceho prostredia a lepšie pochopiť potreby regiónu a následne pomôcť realizovať vhodné možnosti využitia.

Ambíciou je uskutočniť podujatia vo všetkých ôsmych samosprávnych krajoch Slovenskej republiky.

Aktuálne

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková navštívila 21. – 22. marca 2023 v rámci podujatia „Z regiónov do sveta“ Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková v rámci série „Z regiónov do sveta“ je v dňoch 5.- 6. decembra 2022 na návšteve Košického samosprávna kraja.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (15. marca 2022) v rámci série podujatí s názvom: “Z regiónov do sveta“ navštívila Nitriansky samosprávny kraj. Za okrúhlym stolom diskutovala so zástupcami podnikateľov, ekonomických rezortov, s predstaviteľmi miest a vedeckých inštitúcií o ponuke MZVEZ SR v oblasti ekonomickej diplomacie.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková 23. júna 2021 počas druhého dňa série podujatí s názvom Z regiónov do sveta v Trnavskom samosprávnom kraji v sprievode predsedu samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča navštívila viaceré perspektívne slovenské spoločnosti.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (22. júna 2021) v rámci série podujatí s názvom Z regiónov do sveta navštívila Trnavský samosprávny kraj.

1 / 1