Rozpočet ministerstva

Rozpočet ministerstva na rok 2022

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2022 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 61.4kB , 17.3.2022, 79 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2022 podľa programovej štruktúry
Excel 37.4kB , 17.3.2022, 157 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2021

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 62.0kB , 17.3.2022, 66 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2021 podľa programovej štruktúry
Excel 37.4kB , 17.3.2022, 151 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2020

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2020 podľa programovej štruktúry
Excel 36.9kB , 17.3.2022, 152 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 77.3kB , 17.3.2022, 69 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2019

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 76.8kB , 17.3.2022, 62 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2019 podľa programovej štruktúry
Excel 35.8kB , 17.3.2022, 144 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2018

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2018 podľa programovej štruktúry
Excel 35.8kB , 17.3.2022, 69 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 76.3kB , 17.3.2022, 67 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva

Záverečný účet ministerstva za rok 2021

Návrh záverečného účtu za rok 2021
PDF 1.0MB , 24.8.2022, 153 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2021
Excel 14.8kB , 24.8.2022, 64 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2021
Excel 13.5kB , 24.8.2022, 70 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Excel 161.3kB , 24.8.2022, 65 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2021
Excel 537.6kB , 24.8.2022, 66 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
Excel 249.9kB , 24.8.2022, 66 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021.xlsx
Excel 16.5kB , 24.8.2022, 72 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Excel 190.5kB , 24.8.2022, 65 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
Excel 306.7kB , 24.8.2022, 70 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2020

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 305.2kB , 24.8.2022, 69 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 16.5kB , 18.8.2022, 68 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2020
Excel 536.1kB , 18.8.2022, 66 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Excel 162.8kB , 18.8.2022, 59 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu za rok 2020
Word 1.8MB , 18.8.2022, 163 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Excel 168.4kB , 18.8.2022, 64 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 250.4kB , 18.8.2022, 70 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2020
Excel 16.0kB , 18.8.2022, 67 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2020
Excel 14.0kB , 18.8.2022, 71 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2019

Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 250.9kB , 18.8.2022, 66 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 15.8kB , 18.8.2022, 65 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 304.1kB , 18.8.2022, 65 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Excel 168.4kB , 18.8.2022, 62 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh závrečného účtu za rok 2019
Word 2.3MB , 18.8.2022, 149 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Excel 161.3kB , 18.8.2022, 59 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2019
Excel 15.8kB , 18.8.2022, 64 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2019
Excel 15.8kB , 18.8.2022, 70 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019
Excel 537.1kB , 18.8.2022, 65 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2018

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2018
PDF 70.6kB , 18.8.2022, 332 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
PDF 61.6kB , 18.8.2022, 466 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2018
PDF 133.8kB , 18.8.2022, 430 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2018
PDF 107.8kB , 18.8.2022, 493 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2018
PDF 75.9kB , 18.8.2022, 497 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
PDF 70.5kB , 18.8.2022, 506 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2018
PDF 69.1kB , 18.8.2022, 536 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018
PDF 112.8kB , 18.8.2022, 553 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh závrečného účtu za rok 2018
PDF 793.1kB , 18.8.2022, 751 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2017

Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2017
Excel 43.0kB , 18.8.2022, 606 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017
Excel 528.9kB , 18.8.2022, 592 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2017
Excel 13.9kB , 18.8.2022, 623 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2017
Excel 252.4kB , 18.8.2022, 833 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017
Excel 165.4kB , 18.8.2022, 549 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2017 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Excel 16.4kB , 18.8.2022, 831 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu 2017
Word 2.0MB , 18.8.2022, 1124 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2017
Excel 299.5kB , 18.8.2022, 899 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017
Excel 166.9kB , 18.8.2022, 797 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2016

Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2016
Excel 41.5kB , 18.8.2022, 918 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2016
Excel 245.8kB , 18.8.2022, 1034 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2016 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Excel 18.0kB , 18.8.2022, 1069 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016
Excel 517.6kB , 18.8.2022, 675 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
Excel 165.4kB , 18.8.2022, 734 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2016
Excel 15.6kB , 18.8.2022, 834 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu 2016
Word 2.1MB , 18.8.2022, 1318 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2016
Excel 291.8kB , 18.8.2022, 1040 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
Excel 168.4kB , 18.8.2022, 952 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2015

Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2015
Excel 15.5kB , 18.8.2022, 1028 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2015
Excel 39.9kB , 18.8.2022, 1041 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepotrebného majetku (kategória prebytočný)
Excel 22.2kB , 18.8.2022, 1668 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepoužiteľného majetku (kategória neupotrebiteľný)
Excel 54.3kB , 18.8.2022, 1954 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2015
Excel 294.9kB , 18.8.2022, 630 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Excel 164.9kB , 18.8.2022, 512 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2015
Excel 248.3kB , 18.8.2022, 1258 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2015
Excel 17.9kB , 18.8.2022, 1280 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015
Excel 284.2kB , 18.8.2022, 966 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Excel 156.7kB , 18.8.2022, 842 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu 2015
Word 2.3MB , 18.8.2022, 1658 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2014

Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2014
PDF 145.8kB , 18.8.2022, 701 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu za rok 2014
PDF 1.2MB , 18.8.2022, 1200 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 10 - Súpis nepoužiteľného majetku (kategória neupotrebiteľný)
PDF 859.8kB , 18.8.2022, 1082 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
PDF 142.8kB , 18.8.2022, 828 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2014 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
PDF 250.6kB , 18.8.2022, 1055 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014
PDF 136.5kB , 18.8.2022, 574 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
PDF 124.4kB , 18.8.2022, 610 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 7 - Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2014
PDF 213.1kB , 18.8.2022, 794 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 8 - Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR za rok 2014
PDF 201.4kB , 18.8.2022, 1418 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 9 - Súpis nepotrebného majetku (kategória prebytočný)
PDF 417.1kB , 18.8.2022, 1161 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2013

Návrh záverečného účtu za rok 2013
PDF 459.3kB , 18.8.2022, 1027 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 11 - Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov kapitoly MZVaEZ SR za rok 2013
PDF 31.6kB , 18.8.2022, 624 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 12 - Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2013
PDF 33.4kB , 18.8.2022, 1164 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 13a - Súpis nepoužiteľného majetku (neupotrebiteľný)
PDF 52.4kB , 18.8.2022, 1334 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 13b - Súpis nepotrebného majetku (prebytočný)
PDF 36.9kB , 18.8.2022, 1404 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 27.8kB , 18.8.2022, 1408 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 10 - Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 26.7kB , 18.8.2022, 906 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
PDF 22.6kB , 18.8.2022, 859 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 22.2kB , 18.8.2022, 799 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013
PDF 23.2kB , 18.8.2022, 798 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 7 - Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
PDF 26.7kB , 18.8.2022, 810 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
PDF 31.5kB , 18.8.2022, 718 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
PDF 21.0kB , 18.8.2022, 768 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 8 - Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
PDF 24.6kB , 18.8.2022, 946 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 9 - Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 25.5kB , 18.8.2022, 843 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2012

Súpis nepoužiteľného dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2012 - ústredie (tabuľka 14a)
Excel 27.8kB , 18.8.2022, 1255 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepoužiteľného drobného hmotného majetku k 31.12.2012 (tabuľka 14b)
Excel 54.4kB , 18.8.2022, 1568 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepoužiteľného hmotného majetku k 31.12.2012 (tabuľka 14c)
Excel 13.5kB , 18.8.2022, 1469 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 9 - Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012
Excel 55.8kB , 18.8.2022, 1452 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012 (tabuľka 10)
Excel 55.8kB , 18.8.2022, 1492 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 11 - Prehľad rozpočtových opatrení kapitoly MZVaEZ SR za rok 2012
Excel 42.5kB , 18.8.2022, 986 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 12 - Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2012
Excel 41.5kB , 18.8.2022, 923 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2012 (tabuľka 13)
Excel 35.8kB , 18.8.2022, 827 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2012 (v eur) 10 MZVaEZ SR
Excel 16.1kB , 18.8.2022, 798 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 5)
Excel 85.5kB , 18.8.2022, 752 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 6)
Excel 60.9kB , 18.8.2022, 993 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012 (tabuľka 7)
Excel 56.8kB , 18.8.2022, 1503 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012 (tabuľka 8)
Excel 55.8kB , 18.8.2022, 939 stiahnutí
Stiahnuť
Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31.12.2012
Word 26.1kB , 18.8.2022, 936 stiahnutí
Stiahnuť
Programová štruktúra 2012 - 2014 do úrovne podprogramov
Word 74.2kB , 18.8.2022, 1458 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2012
Excel 90.6kB , 18.8.2022, 993 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 2)
Excel 63.5kB , 18.8.2022, 1398 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2012 (tabuľka 3)
Excel 75.8kB , 18.8.2022, 1456 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu za rok 2012
Word 1.4MB , 18.8.2022, 1221 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2011

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
PDF 20.9kB , 18.8.2022, 798 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2010
PDF 22.2kB , 18.8.2022, 867 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011
PDF 21.6kB , 18.8.2022, 854 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
PDF 22.5kB , 18.8.2022, 750 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky za rok 2011
PDF 447.6kB , 18.8.2022, 1289 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 22.2kB , 18.8.2022, 775 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkovkapitoly MZV SR za rok 2011
PDF 31.1kB , 18.8.2022, 796 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizáciíprostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2011
PDF 32.5kB , 18.8.2022, 976 stiahnutí
Stiahnuť
Majetok nepoužívaný - stav k 31.12.2011
PDF 37.5kB , 18.8.2022, 788 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
PDF 19.9kB , 18.8.2022, 741 stiahnutí
Stiahnuť
Premietnutie rozpočtových opatrení do záväzných ukazovateľovkapitoly štátneho rozpočtu za rok 2010
PDF 59.9kB , 18.8.2022, 1076 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 21.0kB , 18.8.2022, 810 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
PDF 22.8kB , 18.8.2022, 752 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 21.6kB , 18.8.2022, 816 stiahnutí
Stiahnuť
Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31.12.2011
PDF 97.1kB , 18.8.2022, 738 stiahnutí
Stiahnuť
Majetok nepoužívaný - stav k 31.12.2011
PDF 76.2kB , 18.8.2022, 837 stiahnutí
Stiahnuť