Publikácie ministerstva

Rok vydania: 2022
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

​​​​​​​Did you know? This is Slovakia (pdf, 60 MB)

Rok vydania: 2020
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Slovenská diplomacia v čase koronakrízy (pdf; 47.73 MB) 

Rok vydania: 2019
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Informačná brožúra ministerstva (pdf; 12.22 MB)

Rok vydania: 2017
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Publikácia Palugyayov palác v slovenskej verzii (pdf; 8.63 MB)
Publikácia Palugyayov palác v anglickej verzii (pdf; 8.23 MB)

Rok vydania: 2016
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Publikácia o UNESCO v anglickej verzii (pdf; 3.92 MB) 
Publikácia o UNESCO vo francúzskom jazyku (pdf; 44.58 MB) 

Rok vydania: 2019
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Publikácia o Slovensku v anglickom jazyku (pdf; 5.25 MB)

Rok vydania: 2016
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Anglická verzia  (pdf; 24.52 MB)

Rok vydania: 2016
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Anglická verzia  (pdf; 24.52 MB)

Rok vydania: 2019
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Slovenské národné povstanie  (pdf; 5.79 MB)

Rok vydania: 2013
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Moderná diplomacia: 20 rokov služby pre Slovensko  (pdf; 32.08 MB)

Rok vydania: 2012 - Druhé doplnené vydanie
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Autor: Pavol Demeš

Priateľ partner spojenec (pdf, 57,44 MB)

Rok vydania: 2012
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Autor: Pavol Demeš

Anglická verzia  (pdf; 2.02 MB)

Rok vydania: 2012
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Autor: Pavol Demeš

Talianská verzia  (pdf; 2.20 MB)

Rok vydania: 2009
Vydal: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Verejná diplomacia ako nový strategický nástroj MZV SR  (pdf; 2.43 MB)