Letná škola diplomacie Štefana Osuského

Responsive Image

III. ročník Letnej školy diplomacie Štefana Osuského

Obsah
  Aktualizované 26.04.2023

  Letná škola diplomacie Štefana Osuského (LŠDŠO) je projekt Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky založený v roku 2021, ktorého cieľom je podnietenie záujmu mladej generácie o dianie v zahraničnej politike, nadviazanie na históriu, hodnoty, tradície a životné príbehy popredných osobností slovenskej diplomacie, ako aj formovanie budúcich lídrov a líderiek verejného a politického života na Slovensku.

  Projekt nesie meno veľvyslanca Štefana Osuského (1889-1973), ktorý sa ako politik a diplomat významným spôsobom zaslúžil za vznik Československa a svojimi myšlienkami medzinárodnej spolupráce inšpiroval aj Roberta Schumana pri položení základov budúcej Európskej únie.

  Letná škola diplomacie Štefana Osuského je určená študentom, študentkám a mladým profesionálom, ktorí sa zaujímajú o medzinárodné vzťahy a o slovenskú zahraničnú a európsku politiku a sú na začiatku svojej profesionálnej kariéry.

   

  Ako to vyzerá v praxi?

  Tretí ročník projektu sa uskutoční v  termíne od 25. júna do 1. júla 2023 v Bratislave. Účastníkov čaká zaujímavý a intenzívny akademický a spoločenský program:

  • debaty a praktické semináre s poprednými osobnosťami slovenskej zahraničnej politiky, členmi vedenia rezortu diplomacie, či veľvyslancami a veľvyslankyňami
  • návšteva domácich a medzinárodných inštitúcií, napr. Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky či sídiel OSN a OBSE vo Viedni
  • bohatý kultúrny program - návšteva vybraných kultúrnych inštitúcií, večerná recepcia na jednej z partnerských ambasád, koncert či divadelné predstavenie

  Projekt nie je naviazaný na obsadzovanie štátnozamestnaneckých či pracovných miest na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

   

  Požiadavky pre uchádzačov

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v čase konania letnej školy
  • vek do 28 rokov (vrátane) v čase konania letnej školy
  • záujem o medzinárodné vzťahy a zahraničnú politiku
  • výborná znalosť slovenského jazyka a znalosť anglického jazyka na úrovni B2
  • úplná časová dostupnosť v období od 25. júna do 1. júla 2023

   

  Podrobné informácie pre uchádzačov

  Uchádzači a uchádzačky musia zaslať do 16. mája 2023 (23.59 SEČ) elektronickou formou na adresu letnaskola@mzv.sk (predmet: „Prihláška – Meno a Priezvisko“) nasledujúce dokumenty:

  • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (max. dve A4), musí obsahovať aj kontaktné údaje – telefón a e-mailovú adresu
  • motivačný list (max. na jednu A4 vo formáte .doc alebo .docx)
  • čestné vyhlásenie o ovládaní slovenského a anglického jazyka
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  Letná škola - súhlas so spracúvaním osobných údajov
  Word 97.5 kB, 26.4.2023, 306 stiahnutí
  Stiahnuť
  • dve eseje - jednu v slovenskom jazyku a druhú v anglickom jazyku:
  • Strategická komunikácia: Ako na Slovensku budovať pozitívny patriotizmus? (max. 400 slov vo formáte .doc alebo .docx)
  • In your view, should Slovakia support qualified majority voting as a way to make the EU's common foreign and security policy more efficient? What would be your recommendation? Provide specific examples to support your arguments. (max. 400 slov vo formáte .doc alebo .docx)

  Prosíme uchádzačov a uchádzačky, aby prísne dodržali rozsah požadovaných materiálov a esejí. Neúplné prihlášky nebudú zaradené do výberu. Prihlášky zaslané po 16. máji 2023 23.59 SEČ nebudú zaradené do výberu.

  V rámci výberového procesu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyberie 20 úspešných uchádzačov a uchádzačiek. Posudzované sú iba vyššie uvedené prílohy k prihláške, pričom sú hodnotené z formálneho aj z obsahového hľadiska.

  Úspešní uchádzači a uchádzačky budú kontaktovaní Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1. júna 2023.

   

  Alumni komunita a sprievodné podujatia

  • Súčasťou projektu je aj budovanie komunity absolventov. Aktuálne Alumni letnej školy tvorí 42 absolventov. Stretávajú sa každoročne počas Alumni Retreat ktorý sa tento rok konal  31. marca – 2. apríla v Modre.
  • Okrem hlavného týždňa sme organizovali aj sprievodné Kick-off podujatie 4. apríla 2023 v Bratislave25. apríla 2023 v Trnave.

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky spustilo prihlasovanie na tretí ročník Letnej školy diplomacie Štefana Osuského (LŠDŠO), ktorý sa uskutoční od 25. júna do 1. júla 2023 v Bratislave.

  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok dnes, 1. júla 2022, oficiálne uzavrel druhý ročník Letnej školy diplomacie Štefana Osuského odovzdaním diplomov pre 22 absolventiek a absolventov.

  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok otvoril v pondelok 27. júna 2022 druhý ročník Letnej školy diplomacie Štefana Osuského. „Som rád, že môžem v našej letnej škole opäť privítať mladých ľudí so záujmom o pôsobenie v diplomacii, verejnej sfére či v politike. Verím, že rozvíjaním tejto tradície podporíme mladé talenty a zároveň prispejeme k zvyšovaniu záujmu tých najlepších o službu pre štát,“ povedal v príhovore minister Korčok.


  Nadpis

     

  Prosím povoľte cookies. Nastavenie cookies
  Prosím povoľte cookies. Nastavenie cookies