Vízové formuláre

Žiadosť o schengenské vízum
PDF 111.8 kB, 7.2.2023, 1117 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 455.1 kB, 30.1.2023, 712 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa
Word 41.3 kB, 25.1.2023, 2771 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 493.0 kB, 30.1.2023, 1891 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen
PDF 113.6 kB, 18.1.2023, 376 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 14.4.2023, 198 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы
PDF 259.6 kB, 18.1.2023, 368 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 18.1.2023, 316 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 18.1.2023, 227 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums
PDF 118.0 kB, 18.1.2023, 198 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu
PDF 287.4 kB, 18.1.2023, 328 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu
PDF 390.2 kB, 18.1.2023, 264 stiahnutí
Stiahnuť