Vízové formuláre

Žiadosť o schengenské vízum
PDF 225.2 kB, 6.7.2023, 4208 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 183.6 kB, 25.9.2023, 3288 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa
PDF 158.5 kB, 6.7.2023, 9139 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 175.7 kB, 25.9.2023, 8457 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen
PDF 92.7 kB, 6.7.2023, 1289 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 14.4.2023, 661 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы
PDF 349.0 kB, 2.10.2023, 1386 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 18.1.2023, 1124 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 18.1.2023, 766 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums
PDF 276.3 kB, 6.7.2023, 650 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu
PDF 267.6 kB, 6.7.2023, 1084 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu
PDF 136.3 kB, 18.9.2023, 923 stiahnutí
Stiahnuť