1. Domov
  2. Služby
  3. Osvedčovanie dokladov
  4. Doklad vydaný v cudzine na použitie v SR

Doklad vydaný v cudzine na použitie v SR

Aktualizované 20.06.2022
Publikované 20.06.2022

Listiny vydávané súdmi a inými úradmi v cudzine, ktoré sú platné v krajine vydania ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín v Slovenskej republike, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Výnimky ustanovujú mnohostranné a dvojstranné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná (zákon č. 97/1963 Zb. medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a v znení noviel, § 52).

Cudzozemské listiny určené na použitie na území Slovenskej republiky podliehajú: 

1.Apostilácii
2.Legalizácii/superlegalizácii

 

1. Ak krajina, ktorá listinu vydala,  pristúpila k Haagskemu dohovoru, kompetentný úrad osvedčí listinu pečiatkou apostil. Takto overený doklad sa ďalej neosvedčuje. Predloží sa na preklad súdnemu prekladateľovi do slovenského jazyka a je pripravený na predloženie slovenským úradom.

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961

Členské štáty: Albánsko, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunej, Bulharsko, Burundi, Cookove ostrovy, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Čile, ČĽR - Macao a Hongkong, Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Eswatini (bývalé Svazijsko), Fidži, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Granada, Gruzínsko, Guatemala, Guyana, Holandsko a Holandské Antily, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Jamajka (od 3.7.2021), Japonsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Kapverdy, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kostarika, Lesotho, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malawi, Malta, Maršalove ostrovy, Maroko, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nikaragua, Niue, Nórsko, Nový Zéland (neplatí pre Tokelau), Omán, Palau, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Salvador, Samoa, San Marino, Severné Macedónsko, Seychely, Singapur (od 16.9.2021), Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké, Srbsko,  Surinam, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent a Grenadíny, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunis, Turecko, Ukrajina, Uruguaj, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.

Informácie na www.hcch.net (anglická verzia)

 

2. Ak krajina, ktorá listinu vydala, nie je členským štátom Haagskeho dohovoru, listiny na použitie v SR podliehajú legalizácii (na ministerstve zahraničných vecí vydávajúceho štátu) a následnej superlegalizácii na zastupiteľskom  úrade Slovenskej republiky v štáte pôsobnosti, príp. podľa akreditácie.

(Zastupiteľské úrady)

Dôležité upozornenie
O vyššie overenie listín, vystavených diplomatickými alebo konzulárnymi úradníkmi veľvyslanectiev štátov akreditovaných v/ pre SR na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je možné požiadať len ak boli vydané v súlade so znením zákona č. 8/2018 Z. z. o zahraničnej službe, podľa §14f, ods. 1, písm. d).
 
V súlade so znením zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku musia byť listiny preložené do slovenského jazyka.​