Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu

Aktualizované 24.08.2022
Publikované 24.08.2022

Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády pre podporu zvyšovania konkurencieschopnosti a produktivity a pre politiku lepšej regulácie.

Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu bola zriadená za účelom zlepšovania vnútornej konkurencieschopnosti a produktivity, podnikateľského prostredia, podpory investícií a inovácií v domácej ekonomike. Má tiež prispieť k zlepšovaniu medzinárodnej konkurencieschopnosti vrátane podpory exportu, zahraničných investícií a medzinárodnej spolupráce v oblasti inovácií.

Jej základnou úlohou je vykonávať monitoring, analýzu a hodnotenie produktivity a konkurencieschopnosti v Slovenskej republike najmä v oblasti podnikateľského prostredia, inovácií, zahraničného obchodu, vzdelávania a efektívnej verejnej správy.

Rada sa skladá z 23 členov - zástupcov orgánov štátnej správy a zástupcov podnikateľských a zamestnávateľských organizácií, ako aj zástupcov samosprávnych združení.

Rezort zahraničných vecí patrí medzi členov Rady a predsedá Pracovnej skupine pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí, ktorej cieľom je navrhovanie, plánovanie a prípravu konkrétnych projektov ekonomickej diplomacie a koordinácia jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí.