1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Témy
  4. Ekonomická diplomacia
  5. Spolupráca so štátnymi inštitúciami
  6. Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie na roky 2022-2030

Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie na roky 2022-2030

Publikované 24.08.2022

Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky 2022 - 2030 predstavuje vládny dokument, ktorého cieľom je prispieť k inkluzívnemu a udržateľnému hospodárskemu rastu Slovenska s generovaním nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. Pre Slovensko, ako proexportnú a vysoko otvorenú ekonomiku, je pre zabezpečenie hospodárskeho rastu nevyhnutné posilnenie konkurencieschopnosti v medzinárodnom meradle.

 

Štátna politika v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov je v tomto smere nezastupiteľná vzhľadom na nástroje podporujúce expanziu slovenských firiem na zahraničných trhoch, prílev nových a kvalitných zahraničných investícií, zapájanie slovenských subjektov do medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce či vytváranie priaznivých pravidiel medzinárodného obchodu na presadzovanie obchodnoekonomických záujmov Slovenska.

Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky na obdobie 2022-2030
PDF 732.1 kB, 30.8.2022, 1017 stiahnutí
Stiahnuť