1. Domov
 2. Služby
 3. Úradné hodiny a rezervácia termínu

Obsah
  Aktualizované 30.05.2022
  Publikované 30.05.2022

  Konzulárny úsek prijíma žiadosti a podania v pracovných dňoch v nižšie uvedených termínoch.

  Konzulárny úsek neprijíma žiadosti o vízum v dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov Slovenskej republiky.

  Posledný pracovný deň v mesiaci je nestránkový.

   

  Žiadosti o víza

  Žiadosti o víza sú prijímané v pracovných dňoch v čase: 

  pondelok až štvrtok:

  09.00-12.00 hod. (príjem dokumentov)

  15.00-15.30 hod. (výdaj pasov)

  Upozornenie
  Pred osobným podaním žiadosti o schengenské vízum na veľvyslanectve je potrebné elektronicky vyplniť formulár žiadosti a objednať sa na podanie prostredníctvom stránky: https://ezov.mzv.sk.

  Žiadosti o národné víza sú prijímané bez potreby rezervácie termínu, s výnimkou podania žiadosti o národné vízum za účelom podania žiadosti o pobyt SR.

  Na podanie žiadosti o národné vízum za účelom podania žiadosti o pobyt v SR je potrebné sa objednať na konkrétny termín:

  1. telefonicky  v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 hod. na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo

  2. prostredníctvom e-mailu: cons.moscow@mzv.sk

   

  Žiadosti o pobyt

  Žiadosti o pobyt sú prijímané v pracovných dňoch v čase: pondelok až piatok: 

  Na podanie žiadosti o pobyt je nutné vopred sa objednať sa na konkrétny termín:

  1. telefonicky v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 hod. na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo

  2. prostredníctvom e-mailu: cons.moscow@mzv.sk.

   

  Overovanie dokladov

  Žiadosti o osvedčovanie dokumentov (overenie podpisu, overenie fotokópie) sú prijímané v pracovných dňoch v čase: 

  pondelok až štvrtok: 09.00-12.00 hod.

  Upozornenie.
  Overenie väčšieho počtu podpisov alebo fotokópií sa nevykonáva na počkanie. Dokumenty budú pripravené na výdaj na nasledujúci pracovný deň.

   

  Iné podania

  Nižšie uvedené žiadosti sú prijímané prioritne v pracovnom v čase:

  piatok : od 9.30 do 12.00 hod.

  • Žiadosť o cestovný pas
  • Žiadosť o náhradný cestovný doklad
  • Žiadosť o zápis matričnej udalosti
  • Žiadosť o duplikát matričného dokladu
  • Žiadosť o občiansky preukaz
  • Žiadosť o vodičský preukaz
  • Žiadosť o osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve
  • Žiadosť o výpis z registra trestov
  • Iné podania

  Na podanie žiadosti je možné objednať sa jedným z nižšie uvedených spôsobov:

  1. Po vyplnení elektronickej žiadosti sa objednať elektronicky prostredníctvom stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Cestovanie a konzulárne služby - Elektronické služby – Podanie žiadosti.

  2. Objednať sa na podanie žiadosti telefonicky  v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 

  3. Objednať sa na podanie žiadosti prostredníctvom e-mailu: cons.moscow@mzv.sk.

  Pre mimoriadne podanie žiadosti v inom termíne je potrebné dohodnúť sa na podaní telefonicky, resp. e-mailom.