Strata dokladov

Aktualizované 01.04.2024
Publikované 13.07.2022

Odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, náhradného cestovného dokladu) je nevyhnutné nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Ruskej federácii. Občan SR ohlási stratu a odcudzenie dokladu aj na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve. 

  

Náhradný cestovný doklad 

O vydanie náhradného cestovného dokladu možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie ruskej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 14 eur. Pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov ide o poplatok 30 eur. 

Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky. 

O vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá v Ruskej federácii svoj zastupiteľský úrad.