1. Domov
  2. Podpora podnikania

Podpora podnikania v zahraničí

Prostredníctvom siete slovenských zastupiteľských úradov poskytujeme
informácie nevyhnutné k presadzovaniu vašich podnikateľských ambícií
v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania
kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.


Dokumenty

Rusko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.1 MB, 25.9.2023, 579 stiahnutí
Stiahnuť

Aktuality

Pre firmy podnikajúce v Rusku alebo na Ukrajine alebo aktívne obchodujúce v daných teritóriách dávame do pozornosti dotazník zverejnený Ministerstvom hospodárstva SR v spolupráci s Radou slovenských exportérov.