Víza

Schengenské víza
Základné informácie o predpisoch a podmienkach vzťahujúcich sa žiadosti o schengenské víza.
Vízové poplatky
Prehľad poplatkov za víza
Miesta podania žiadosti
Kde možno požiadať o vízum
Rodinní príslušníci občanov Únie
Vstup občanov členských štátov EÚ a EHP a Švajčiarska a ich rodinných príslušníkov