Formuláre

Čestné vyhlásenie k úhrade poplatkov
Word 14.0 kB, 12.12.2022, 753 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
Word 26.5 kB, 4.1.2023, 3896 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Word 90.9 kB, 28.3.2023, 1868 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis narodenia - čestné vyhlásenie k štátnemu občianstvu
Word 15.6 kB, 2.10.2023, 1949 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor čestného prehlásenia o osobnom stave matky
PDF 102.2 kB, 2.2.2023, 1313 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o narodení
RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 5694 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o úmrtí
RTF 51.5 kB, 12.12.2022, 475 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o uzavretí manželstva
RTF 68.1 kB, 12.12.2022, 2175 stiahnutí
Stiahnuť
Zápisnica o určení otcovstva
Word 16.8 kB, 12.12.2022, 945 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor žiadosti o zaslanie matričného dokladu na adresu v Slovenskej republike
Word 17.3 kB, 2.10.2023, 481 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny
RTF 65.7 kB, 2.2.2023, 1079 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zmenu mena
RTF 61.5 kB, 24.3.2024, 225 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vyhotovenie duplikátu matričného dokladu
PDF 104.2 kB, 14.3.2023, 978 stiahnutí
Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
PDF 119.6 kB, 12.12.2022, 3460 stiahnutí
Stiahnuť
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Word 18.8 kB, 12.12.2022, 351 stiahnutí
Stiahnuť
Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
Word 20.0 kB, 18.4.2023, 492 stiahnutí
Stiahnuť
Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
PDF 425.4 kB, 12.12.2022, 1386 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
Word 30.6 kB, 2.5.2023, 5915 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 28.7 kB, 2.5.2023, 997 stiahnutí
Stiahnuť
Písomné svedectvo krajanskej organizácie alebo písomné svedectvo
Word 48.6 kB, 12.12.2022, 338 stiahnutí
Stiahnuť
Sľub štátneho občana Slovenskej republiky
Word 35.8 kB, 20.4.2023, 622 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Word 16.0 kB, 6.2.2023, 661 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
RTF 52.7 kB, 31.3.2023, 1621 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
PDF 193.6 kB, 2.8.2023, 6637 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 50.4 kB, 25.1.2023, 3053 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu
PDF 117.2 kB, 27.1.2023, 656 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
PDF 274.5 kB, 12.12.2022, 744 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
Word 47.9 kB, 14.3.2023, 980 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie konzulárnej ochrany
Word 102.9 kB, 12.12.2022, 362 stiahnutí
Stiahnuť