1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve sa podieľa na zabezpečovaní úloh v oblasti zahraničnej politiky a vzťahov Slovenska k Rusku:

  • zabezpečuje realizáciu zahraničnej politiky SR v oblasti dvojstranných vzťahov ako aj v oblasti zahraničnopolitických, bezpečnostných a ekonomických záujmov SR;
  • chráni práva a pôsobí v prospech záujmov SR a jej občanov;
  • uskutočňuje systematickú analytickú a koncepčnú činnosť v politickej, bezpečnostnej, ekonomicko-obchodnej, vedecko-technickej i kultúrnej, školskej, zdravotníckej a sociálnej oblasti;
  • zabezpečuje konzulárnu činnosť.