Obeť trestného činu

Aktualizované 18.07.2022
Publikované 01.07.2022

Zastupiteľský úrad poskytne občanovi, ktorý sa stal obeťou trestného činu, bezodkladne nevyhnutnú pomoc, ak o to požiada, najmä sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia a poskytne informáciu o postupe oznámenia trestného činu príslušnému orgánu prijímajúceho štátu.