1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Info o návšteve Bieleho domu

Info o návšteve Bieleho domu

Publikované 01.07.2022

Za účelom návštevy Bieleho domu dávame do pozornosti návštevu "Visitor Center" Bieleho domu, ktoré je situovaný na rohu 15-tej a  E ulice, prakticky v parku pod Bielym domom.

Visitor Center (návštevnícke centrum) približuje Biely dom z hľadiska vonkajšej i vnútornej architektúry a zariadenia, života rodiny prezidenta, spoločenských udalosti v Bielom dome, vzťahu Bieleho domu k médiám a predstaviteľom iných štátov. Návštevnícke centrum je otvorené denne od 7:30 do 16:00 hod

Virtuálna prehliadka Bieleho domu

Odporučiť môžeme aj prehliadku Kongresu (US parlament) a Pentagonu (Ministerstvo obrany)

Napriek informáciám, ktoré sú uvedené na stránke Bieleho domu, veľvyslanectvo, žiaľ, nemá kapacity pre zabezpečenie návštev turistov. 

We invite you to visit the White House Visitor Center, located at the corner of the 15th and E Street, practically in the park under the White House. The Visitor Center approaches the White House in terms of both the exterior and interior architecture and facilities, the life of the President's Family, social events in the White House, the White House relationship to the media, and representatives of other states.

The Visitor Center is open daily from 07:30 to 16:00. 

The White House Virtual Tour

We can also recommend Congress (US Parliament) and the Pentagon (Ministry of Defense)

Despite the information on the White House website, the Embassy, unfortunately, does not have the capacities to secure tourists' visits.