Genealogický výskum

Aktualizované 10.01.2023
Publikované 04.09.2022

Genealogický výskum je možné uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi.

Internet

Množstvo informácií je možné nájsť na nasledujúcich webových sídlach:

www.slovensko.com,
www.slovak.com,
www.slovakia.org,
www.slovakian.com,
www.our-slovakia.com,
www.rusyn.com,
www.rootscomputing.com,
www.konekta.sk,
www.verbatoria.com,
www.genealogylinks.net,
www.rootsweb.com,
www.genealogy.org,
www.genealogy.com,
www.ancestry.com,
www.iarelative.com,
www.genhomepage.com,
www.slovakia-genealogy.com

 

Pre nájdenie žijúcich rodinných príslušníkov alebo priateľov je možné využiť www.zoznamst.skwww.yellowpages.sk. Pre mapy miest a obcí je možné využiť aj tieto webové odkazy mapy.zoznam.sk / mapy alebo www.mapquest.com / world atlas.

 

Genealogické spoločnosti

  • Konekta, Dukelská 11, 915 01 Nové Mesto, Slovakia, tel. 011-421-32/ 771-0375
  • Slovak Genealogy Research Center, 6862 Palmer Court, Chino, CA 91710-7343, tel. 909-627-2897, rplutko@aol.com
  • Czecho-Slovak Genealogical Society International, P. O. Box 16225, St. Paul, MN 55116-0225
  • Czech and Slovak American Genealogy Society, P. O. Box 313, Sugar Grove, IL 60554
  • Slovak Genealogy Assistance, Štefan Čonka, Benadova 27, 040 22 Košice, Slovakia, tel.: 011-421-944 400 530,

 

Slovenské archívy

Genealogický výskum môže byť uskutočnený pre dokumenty staršie ako 30 rokov formou vytvoreného účtu alebo formou individuálnej požiadavky. Daný formulár prosím vytlačte a zašli priamo na adresu:

Ministerstvo vnútra SR, odbor archívnictva,
Križkova 7, 811 04 Bratislava, Slovakia
tel. 011-421-2/ 5249-7629,
fax 011-421-2/ 5249-4530.

Priloženie relevantných dokumentov k žiadosti môže napomôcť jej kladnému vybaveniu. Po dokončení výskumu Vám archív priamo zašle oznámenie, ktorého obsahom bude aj výzva na úhradu správneho poplatku. V prípade ak ste požiadali o kópie matričných záznamov, tieto budú zaslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických, ktorý Vás bude kontaktovať.

Žiadosť o vyhotovenie duplikátu matričného dokladu (docx; 115 KB)