1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Colné a devízové predpisy

Colné a devízové predpisy 

Publikované 12.05.2022

Spojené štáty americké sú krajinou s otvorenou ekonomikou a zvýšenou vládnou reguláciou dovozu po teroristických útokoch na USA. Okrem cla, ktoré je vyrubované podľa HS colného sadzobníka USA, sa uplatňujú aj prísne obchodno-technické predpisy pri dovoze potravinárskych výrobkov, niektorých liekov, zvierat a živočíšnych produktov, zbraní a munície, ovocia, zeleniny, orechov, mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, rastlín a tovarov rastlinného pôvodu, hydiny a hydinových výrobkov, ropy a ropných výrobkov. Niektoré kategórie vyššie uvedených tovarov môžu byť pri dovoze úplne zakázané.