Strata dokladov

Aktualizované 18.07.2022
Publikované 31.05.2022

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste venovali pozornosť časti Všeobecné informácie.

Štátny občan Slovenskej republiky má povinnosť oznámiť stratu cestovného dokladu, občianskeho preukazu a vodičského preukazu zastupiteľskému úradu.

Oznámenie straty cestovného dokladu, občianskeho preukazu a vodičského preukazu je potrebné vykonať vyplnením formulára:

rtf
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného dokladu
(docx; 59 kB)
Stiahnuť

K žiadosti o strate odporúčame priložiť scan cestovného dokladu, občianskeho preukazu, vodičského preukazu alebo akéhokoľvek iného dokladu preukazujúceho totožnosť oznamovateľa, ak je to možné.

V prípade straty alebo odcudzenia cestovného dokladu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu odporúčame túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť na najbližšom pracovisku polície v štáte, kde sa nachádzate, a ak je to možné, vyžiadať si od polície potvrdenie o tomto nahlásení.

V prípade ak boli štátnemu občanovi Slovenskej republiky pri odcudzení cestovného dokladu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu odcudzené aj debetné karty a kreditné karty, odporúčame túto skutočnosť oznámiť aj právnickej osobe, ktorá tieto karty poskytla.