1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi

Publikované 12.05.2022

V mene dieťaťa, držiteľa biometrického cestovného pasu, je potrebné požiadať osobitne o elektronickú autorizáciu vstupu v systéme ESTA. V prípade ak dieťa cestuje samé alebo len s jedným zo zákonných zástupcov, odporúčame cestovať s písomným súhlasom zákonných zástupcov/zákonného zástupcu v anglickom jazyku.