Firemné dni


Aktualizované 26.05.2023
Publikované 13.06.2022

Ministerstvo zaviedlo nový cyklus podujatí pod názvom Firemné dni, určený vyslaným diplomatickým zamestnancom povereným agendou ekonomickej diplomacie, ale aj ďalším záujemcom z ministerstva.

Ide o pravidelne organizované podujatia, ktoré sú zamerané vždy na určité odvetvie výroby alebo oblasť služieb, medzi ktorými sú i tradičné, ale najmä nové a perspektívne oblasti. Podujatia prebiehajú online formou a ich cieľom je podpora a pomoc slovenským firmám pri etablovaní sa alebo rozširovaní exportných a investičných aktivít na zahraničných trhoch.

Počas Firemného dňa sa predstavia vždy štyri slovenské firmy usilujúce sa o prienik na zahraničné trhy. Po prezentácii každej firmy nasleduje diskusia s ekonomickými diplomatmi.

Priamy kontakt firiem s ekonomickými diplomatmi predstavuje najväčšiu pridanú hodnotu podujatia. V roku 2022 sme uskutočnili 10 takýchto podujatí, na ktorých sa predstavilo celkovo 37 firiem. V roku 2023 sme zatiaľ uskutočnili 5 Firemných dní s účasťou 20 slovenských podnikateľských subjektov.

Prostredníctvom Firemných dní sledujeme tiež zlepšenie informovanosti diplomatov poverených výkonom agendy ekonomickej diplomacie  o slovenských firmách s exportným, inovačným resp., investičným potenciálom a rozšírenie ich odborných znalostí o ponuke slovenského trhu.

 

Zobraziť viac