Čo sme získali vstupom do NATO

Publikované 12.09.2022

Bezprecedentné bezpečnostné záruky

Slovensko sa ako malá krajina v strede Európy nedokáže v oblasti obrany a bezpečnosti spoľahnúť sama na seba. Vstupom do NATO sme sa stali súčasťou najsilnejšieho a najvyspelejšieho systému kolektívnej obrany na svete. Získali sme spojencov, ktorí sa zaviazali brániť našu krajinu pred akýmkoľvek ozbrojeným útokom. SR vďaka členstvu v NATO bezprecedentne posilnila svoju bezpečnosť a aj vďaka tomu sa môže dodnes úspešne rozvíjať.

 

Väčší vplyv a väčšia zodpovednosť na medzinárodnej scéne

Vstupom do NATO sa SR stala súčasťou jedinečného klubu, kde v postavení rovnocenného partnera môže diskutovať a spoločne so spojencami rozhodovať o akýchkoľvek otázkach ovplyvňujúcich životné záujmy členov aliancie, vrátane vývoja, ktorý môže ohrozovať ich bezpečnosť. Transatlantické fórum slúžiace na konzultácie spojencov, ktoré bolo vytvorené na základe článku 4 Washingtonskej zmluvy, tiež vytvára priestor na zosúlaďovanie úsilia členských krajín aliancie v oblastiach ich spoločného záujmu.

 

Profesionalizácia armády

Keďže sa už Slovensko nemusí pri zaistení svojej bezpečnosti spoliehať samo na seba, mohlo si dovoliť znížiť početný stav svojich ozbrojených síl a odbremeniť tak ekonomiku. V roku 2006 došlo k zrušeniu povinnej vojenskej služby (povinných vojenských odvodov) a prechodu na menšiu a kvalitnejšiu profesionálnu armádu.

 

Spolupráca s najvyspelejšími armádami a bezpečnostnými silami sveta

Členstvo v NATO zabezpečilo SR a jej ozbrojeným silám možnosť spolupracovať a využívať skúsenosti spojencov, ktorí disponujú najvyspelejšími armádami sveta. Výhodou členstva v aliancii je aj možnosť intenzívnejšej spolupráce medzi spravodajskými službami jednotlivých členských krajín.

 

Bezpečné prostredie pre investície

Vstup do NATO bol motivovaný predovšetkým riešením otázky bezpečnosti štátu a prvoradé motívy boli teda bezpečnostné. Náš vstup do Aliancie však vyslal výrazný signál aj pre zahraničných investorov, že na Slovensku ich investíciám nič nehrozí, keďže krajina je pod ochranným dáždnikom NATO. Zvýšený prílev potrebných zahraničných investícií do našej ekonomiky bol jedným z pozitívnych dôsledkov členstva v Aliancii.

 

Vstup do NATO pomohol aj vstupu do EÚ

Príprava SR na členstvo v NATO výrazne napomohla aj nášmu vstupu do Európskej únie. Obe organizácie sú postavené na hodnotách slobody, práva a demokracie, preto mnohé z reforiem, ktoré mali Slovensko pripraviť na úlohu spoľahlivého spojenca v NATO, boli nápomocné a zužitkovateľné aj pre členstvo SR v Európskej únii. Príprava na členstvo v NATO sa totiž netýkala iba čisto vojenských otázok, ale zahŕňala aj politickú, ekonomickú a právnu problematiku. Do NATO totiž nevstupuje iba armáda, ale celá krajina.