Česko

Vlajka Česka

Česko

Praha - miestny čas:

Upozornenie pred cestou

Pravidlá pre vstup do Českej republiky v súvislosti s COVID-19 boli zrušené...


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Pravidlá pre vstup do Českej republiky v súvislosti s COVID-19 boli zrušené...

Podmienky vstupu
Publikované 06.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu v ČR. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Krátkodobý/turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

Cestovanie s deťmi
Publikované 06.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 992 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1031 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do Českej republiky

Pravidlá pre vstup do Českej republiky v súvislosti s COVID-19 boli zrušené.

Na vstup do Českej republiky sa nevyžaduje splnenie žiadnych epidemiologických  podmienok.

Bol zrušený aj zákaz vstupu cudzincov z tretích krajín i nutnosť preukazovať bezinfekčnosť.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 06.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: výška životných nákladov je porovnateľná so SR, pričom v Česku je v priemere o niečo vyššia než na Slovensku. Priemerná cena základných potravín je vyššia na Slovensku, naopak priemerná cena nájomného či dopravy je vyššia v ČR. 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 06.05.2022

Vývozom a dovozom sa v ČR rozumie podľa Colného kódexu EÚ aj colného zákona len vzťah k tretím krajinám. Dodávky do členských štátov EÚ nie sú podľa Colného kódexu EÚ vývozmi, ale vnútro-únijnými transfermi (prepravou). Na dovoz zo SR, ako členského štátu EÚ, nie sú špeciálne obmedzenia. Na sledovanie a registráciu pohybu tovaru v rámci vnútro-únijného obchodu slúži systém Intrastat, povinný štatistický zber dát pre všetky štáty EÚ. Povinnosť vykazovať údaje sa týka firiem, ktoré prekročia oslobodzujúci prah pre prijatie alebo odoslanie tovaru do systému Intrastat. (www.cs.mfcr.cz/info/intrastat/index.html). Vzhľadom na to, že ČR nemá žiadnu hranicu s nečlenskými štátmi, sú kontroly pohybu tovarov cez štátnu hranicu pre colné a daňové účely zachované len na medzinárodných letiskách Praha/Ruzyně, v Brne, Ostrave a v Karlových Varoch. 
Na prepravu tovaru dvojakého využitia sa vyžaduje povolenie iba na položky stanovené v prílohe č. IV k nariadeniu Rady (ES) č. 1334/2000, v znení nariadení Rady (ES) č. 1504/2004. Zahraničný obchod s vojenským materiálom v je ČR upravený zákonom č. 38/1994 Zb. o zahraničnom obchode s vojenským materiálom, v znení zákona č. 310/2002 Zb.

Užitočné odkazy:
Colná správa ČR: www.celnisprava.cz 
 

Info pre motoristov
Publikované 06.05.2022

Na hraniciach medzi ČR a susednými krajinami nie sú vykonávané žiadne kontroly totožnosti alebo colné kontroly. Obvykle teda vodiči zahraničných vozidiel nemusia na hraniciach zastavovať, ale colné a daňové orgány SR sú oprávnené na vykonávanie náhodných kontrol, a to ako na hraniciach, tak aj vo vnútri ČR.
Poplatky za diaľnice sa rôznia podľa doby platnosti. Povinnosť platiť majú všetky vozidlá najmenej so štyrmi kolesami (motocykle nie sú spoplatnené). 
Vodiči majú možnosť kúpiť si elektronickú diaľničnú známku v e-shope, v sieti obchodných miest (Česká pošta a EuroOil) alebo prostredníctvom samoobslužného kiosku. Predajné miesta známok sú označené samolepkou a pri ich kúpe je k dispozícii informačný leták. Ľubovoľnú elektronickú diaľničnú známku je možné kúpiť v predstihu až troch mesiacov. Vďaka kĺzavej platnosti si potom pri nákupe sami vodiči zvolia dátum, odkedy chcú, aby začala platiť. 

Základné dopravné predpisy:

  • Maximálna povolená rýchlosť v zastavanej časti je 50 km/h, na diaľnici 80 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • Maximálna povolená rýchlosť mimo zastavanej časti je obce je 90 km/h, na diaľnici 130 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • V ČR platí prísny zákaz konzumácie alkoholu pred alebo počas jazdy. Nie je tolerované žiadne množstvo alkoholu v krvi. Toto pravidlo platí aj pre jazdcov na koňoch a cyklistov. 

Vodiči, rovnako ako cestujúci na predných i zadných sedadlách vozidla, musia používať bezpečnostné pásy, pokiaľ je nimi vozidlo vybavené. Lekárnička je povinná vo všetkých motorových vozidlách.

Povinnosť zimných pneumatík platí v období medzi 1. novembrom a 31. marcom na všetkých kolesách osobných automobilov a ľahkých nákladných automobilov do 3,5 tony, pričom na pozemnej komunikácii sa nachádza súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza, alebo je možné vzhľadom na poveternostné podmienky predpokladať, že sa na pozemnej komunikácii počas jazdy môže vyskytovať súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. Tzn.: nie je bezpodmienečne nutné mať zimné pneumatiky v období od novembra do apríla. Pokiaľ však vonku zimné poveternostné podmienky panujú alebo sa dajú aspoň predvídať, musí byť vozidlo vybavené zimnými pneumatikami. Výnimku tvoria úseky komunikácií, označené dopravnou zimnou výbavou, ktorá na vybraných úsekoch zavádza bezpodmienečnú povinnosť zimných pneumatík.

V ČR je možné prepravovať dieťa v osobnom aute vybavenom bezpečnostnými pásmi bez použitia autosedačky iba ak ma dieťa najmenej 150 cm alebo 36 kg. Stačí aby bola splnená jedna z podmienok, nie obidve súčasne. Žiadne iné obmedzenia v predpisoch nie sú (napr. obmedzenie vekom a pod.). Dieťa by malo byť umiestnené v detskej autosedačke, ktorá zodpovedá jeho hmotnosti a telesným rozmerom. Dieťa môže byť v osobnom aute vybavenom bezpečnostnými pásmi  prepravované v autosedačke aj na mieste spolujazdca. Jediné obmedzenie je, že pokiaľ je prepravované bábätko čelom proti smeru jazdy, teda v tzv. „vajíčku“ musí mať na tomto mieste vypnutý airbag

Pokiaľ pri dopravnej nehode dôjde ku škode na zdraví, alebo je hmotná škoda vyššia ako 100.000 Kč, musí byť nehoda okamžite nahlásená na polícii. Avšak aj pri miernom poškodení vozidla je odporúčané nehodu nahlásiť na políciu.

Používanie radarových detektorov, ktoré rušia policajné radary, je zakázané.

Ceny
Pohonné hmoty: sú porovnateľné ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Publikované 06.05.2022

Kriminalita je porovnateľná so SR, pričom voči turistom prevažuje drobná kriminalita a vreckári, a to najmä na preľudnených miestach, predovšetkým v turisticky obľúbených častiach hlavného mesta Prahy. Česká republika sa v roku 2022 umiestnila na 9. mieste Svetového indexu mieru (Global Peace Index), ktorý hodnotí široké spektrum aspektov bezpečnosti danej destinácie či krajiny. Česko si tak udržalo pozíciu jednej z najviac bezpečných krajín sveta. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 06.05.2022

Letecké spojenie: Praha – Bratislava – Košice, letecké spoločnosti ČSA, SmartWings, Ryanair
V Česku je celkom 46 letísk so spevneným povrchom, z ktorých 6 vypravuje verejné medzinárodné lety. Okrem pražského letiska Václava Havla sú to letiská Brno-Tuřany, letisko Karlovy Vary, letisko Kunovice, letisko Leoša Janáčka Ostrava a letisko Pardubice. Väčšina leteckej dopravy sa v Česku realizuje cez letisko Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně), ktoré ročne prepraví okolo 12 miliónov pasažierov. 

Železničné spojenie: Trasa Praha – Bratislava IC vlakmi trvá v priemere 4 – 4,5 hod. (možné využiť železničné spoločnosti ZSSK Slovak Rail, České dráhy, Regiojet). Výhodné osobné vlakové spojenie je na trati Praha-Poprad-Tatry-Košice autovlakom (preprava cez noc s výhodnou cenou pre vozidlo a vodiča). Vlaky spájajú Prahu a ďalšie česká mestá s viacerými slovenskými mestami (Žilina, Banská Bystrica, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Poprad, Košice, Humenné, atď.). Česko má so svojimi 9 580 km jednu z najhustejších železničných sietí v Európe, na 1 km² má 0,12 km železníc. České dráhy prevádzkujú vysokorýchlostné vlaky Pendolino, ale keďže žiadne trate nie sú zatiaľ vysokorýchlostné, je ich max. rýchlosť obmedzená na 160 km/h. 

Cestné spojenie: v ČR je vybudovaná sieť diaľnic, v r.2021 bola ukončená generálna rekonštrukcia diaľnice D1 Praha – Brno, čím sa cesta autom na trase Bratislava-Praha skrátila na cca 3:30 hod. Dĺžka cestnej dopravnej siete v roku 2020 predstavovala cca 56 000 km. Z toho 6 151 km tvorili diaľnice a cesty I. triedy.

Autobusové spojenie: na úseku Bratislava – Praha premáva viacero liniek, vrátane rôznych súkromných dopravcov (Flixbus, Student Agency). Takisto prostredníctvom autobusových liniek je Praha priamo spojená s inými mestami a turistickými destináciami v SR. 

Železničná sieť sa v uplynulých 20 rokoch nepredlžovala, avšak zvyšovala sa jej kvalita. Počiatok 21. storočia bol sprevádzaný prestavbou vtedajších tratí na železničné koridory, ktoré ponúkajú podstatne rýchlejšiu železničnú dopravu v porovnaní s pôvodnými traťami. Česko má so svojimi 9 580 km jednu z najhustejších železničných sietí v Európe. Z toho je 3 212 km tratí elektrizovaných a 1 906 km je dvoj- a viackoľajných. Správcom a prevádzkovateľom väčšiny železničnej infraštruktúry je štátna organizácia Správa železníc. České dráhy prevádzkujú vysokorýchlostné vlaky Pendolino, ale keďže žiadne trate nie sú vysokorýchlostné, je ich rýchlosť obmedzená na 160 km/h. 

Vodná doprava v Česku je prevádzkovaná na riekach Labe a Vltava. V ďalších uzavretých vodných plochách na rekreačné účely. ČR disponuje aj vlastným prístavným územím v areáli námorného prístavu v Hamburgu (DE). Prístavy Moldauhafen a Saalehafen boli na základe Versaillskej zmluvy prenajaté v roku 1929 na 99 rokov (do roku 2028) Československu. Toho istého roku Československo zakúpilo aj prístav Peutehafen. Od roku 1993 ho spravuje ČR.
 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 06.05.2022

Úroveň zdravotnej starostlivosti v Česku je podľa viacerých ukazovateľov vyššia než na Slovensku. Sieť zdravotníckych zariadení v krajine je dostatočne rozšírená, aj keď ich materiálne a technické vybavenie môže byť rôzne. V ČR existujú štátne a neštátne zdravotné zariadenia, pričom takmer všetky majú uzavreté zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami a poskytujú poisteným pacientom zdravotnú starostlivosť za nižšie poplatky. V prípade ochorenia sa pacient obvykle obracia najskôr na lekára primárnej starostlivosti. Odborného lekára je však možné navštíviť aj bez predchádzajúceho odporučenia. V prípade náhleho ochorenia a potreby lekárskej starostlivosti mimo ordinačných hodín ošetrujúceho lekára fungujú v ČR v závislosti na miestnych podmienkach pohotovostné služby. 

Klimatické podmienky

Publikované 06.05.2022

Podnebie na celom území Česka je mierne, prechodné medzi oceánskym a kontinentálnym, s typickým striedaním štyroch ročných období. Pre podnebie ČR je charakteristické západné prúdenie s prevahou západných vetrov, časté striedanie jednotlivých frontálnych systémov a pomerne hojné zrážky. Veľký vplyv na podnebie má nadmorská výška a rozmanitý reliéf. Najchladnejším mesiacom v roku je v Česku január, kedy priemerná mesačná teplota v nížinách klesá pod 0 °C a najteplejší je naopak júl, ktorý je v priemere o 20 °C teplejší. Najviac zrážok v Česku spadne v letných mesiacoch jún a júl, naopak najmenej v januári a februári. V zimných mesiacoch sa viac zrážok vyskytuje najmä na horách. 

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Česko je
15. apríl
Veľký piatok (kĺzavý dátum)
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok, Deň obnovy samostatného českého štátu
15. apríl sobota Veľký piatok (kĺzavý dátum)
18. apríl utorok Veľkonočný pondelok (kĺzavý dátum)
1. máj pondelok Deň práce
8. máj pondelok Deň víťazstva
5. júl streda Deň vierozvestcov Cyrila a Metoda
6. júl štvrtok Deň upálenia majstra Jána Husa
28. september štvrtok Deň českej štátnosti
28. október sobota Deň vzniku Československa
17. november piatok Deň boja za slobodu a demokraciu
24. december nedeľa Štedrý deň
25. december pondelok 1. sviatok vianočný
26. december utorok 2. sviatok vianočný
Dôležité telefónne čísla
Publikované 06.05.2022

Predvoľba krajiny: +420; 
Tiesňová linka: 112;
Polícia: 158;
Hasiči: 150;
Záchranná služba: 155; 
Mestská polícia: 156;
Linka bezpečia pre deti a mládež: 800 155 555

Rady a odporúčania
Publikované 06.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala 7. marca 2023 nového veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Rudolfa Jindráka. Štátna tajomníčka a veľvyslanec ocenili vysokú úroveň vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami vo všetkých oblastiach a privítali obnovenie tradície spoločných rokovaní vlád.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík navštívil 13. a 14. februára 2023 Českú republiku.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer rokoval v utorok, 31. januára 2023 na Zámku Šimák v Pezinku, so svojím českým rezortným kolegom, ministrom zahraničných vecí ČR Janom Lipavským. Partneri diskutovali o rozvoji bilaterálnej a regionálnej spolupráce, ako aj medzinárodnej bezpečnostnej situácii v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine.


Česko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Czechia
Oficiálny názov Česká republika
Oficiálny anglický názov Czech Republic
Zaužívaný názov Česko
Miestny názov krajiny Česká republika
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Praha
Anglický názov hlavného mesta Prague
Miestny názov hlavného mesta Praha
Názov meny Koruna česká
Medzinárodná skratka meny CZK
Telefónna predvoľba +420
Úradné jazyky Čeština, slovenčina (čiastočne úradný jazyk na celom území)
Časové pásmo +0100
Internetová doména .cz
Medzinárodná poznávacia značka CZ
Zem. dĺžka hl. mesta 14.41568
Zem. šírka hl. mesta 50.08642
Vznik štátu 01.01.1993
Štátne zriadenie Parlamentná republika

Hlava štátu Miloš Zeman
Predseda vlády Petr Fiala
Minister zahraničných vecí Jan Lipavský
Webová stránka ministerstva

https://www.mzv.cz

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe

Pelléova 12, 160 00 Praha
Telefón
+420 233113051
Fax
+420 233113054
Email

Sekretariát veľvyslanectva

Email konzulárneho oddelenia

Konzulárne oddelenie

Núdzová linka
+420607646573

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe

Slovenský inštitút v Prahe

Hybernská 1, 110 00 Praha
Telefón
+420 224948135
Slovenský inštitút v Prahe

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 11.05.2022
Dátum Popis
4.4.2022 Stretnutie predsedov parlamentov v Slavkovskom formáte (Slovensko, Rakúsko, Česko) v Prahe (podpredseda NR SR Milan Laurenčík)
17-18.3.2022 Pracovná návšteva ministerky obrany ČR Jany Černochovej v SR
31.1.2022 pracovná návšteva ministra pre európske záležitosti ČR Mikuláša Beka v SR
17.-18.1.2022 oficiálna (nástupná) návšteva predsedníčky Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR M. Pekarovej Adamovej v SR
11.1.2022 oficiálna (nástupná) návšteva predsedu vlády Českej republiky Petra Fialu v SR
20.12.2021 oficiálna (nástupná) návšteva ministra zahraničných vecí ČR J. Lipavského v SR
17.-18.11.2021 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka v ČR
16.11.2021 pracovná návšteva prezidentky SR Z. Čaputovej v ČR (udelenie Striebornej medaily predsedu Senátu Parlamentu ČR
14.-16.10.2021 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka v ČR
7.9.2021 pracovná návšteva ministra zdravotníctva V. Lengvarského v ČR
7.9.2021 pracovná návšteva predsedu vlády SR E. Hegera v ČR na stretnutí premiérov Slavkovského formátu
20.7.2021 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka v ČR na stretnutí C5 (ČR, SR, Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko)
24.6.2021 pracovná návšteva ministra vnútra SR R. Mikulca v ČR
22.6.2021 pracovná návšteva ministra obrany SR J. Naďa v ČR
16.6.2021 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí ČR J. Kulhánka v SR - GLOBSEC
28.4.2021 oficiálna (nástupná) návšteva ministra zahraničných vecí ČR J. Kulhánka v SR
15.4.2021 oficiálna (nástupná) návšteva predsedu vlády SR E. Hegera v ČR
18.11.2020 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka v Prahe/Pražský európsky summit a bilaterálne rokovania
8.10.2020 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí ČR v Bratislave/GLOBSEC
30.6.2020 pracovná (nástupná) návšteva ministerky kultúry SR N. Milanovej v Prahe
30.6.2020 pracovná (nástupná) návšteva podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR R. Sulíka v Prahe
24.6.2020 oficiálna (nástupná) návšteva predsedu Senátu Parlamentu ČR M. Vystrčila v Bratislave
22.6.2020 pracovná (nástupná) návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR B. Gröhlinga v Prahe
10.-11.6.2020 pracovná (nástupná) návšteva ministra obrany SR J. Naďa v Prahe
11.6.2020 pracovná návšteva predsedu vlády SR I. Matoviča v Lednici/summit PV V4
9.6.2020 oficiálna (nástupná) návšteva predsedu Národnej rady SR B. Kollára v Prahe
3.6.2020 oficiálna (nástupná) návšteva predsedu vlády SR I. Matoviča v Prahe
25.5.2020 pracovná (nástupná) návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka v ČR (Valtice)

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Na medzinárodnom zbrojárskom veľtrhu Future Forces Forum (Praha, 19. - 21. október 2022) sa v rámci projektu ekonomickej diplomacie prezentujú úspešné a inovatívne slovenské firmy z obranného a bezpečnostného priemyslu.

Za účasti predsedu vlády ČR P. Fialu, ministra priemyslu a obchodu ČR J. Síkelu, ministra dopravy ČR M. Kupku a ministra hospodárstva SR K. Hirmana bola 4. októbra slávnostne otvorená slovenská expozícia na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2022 v Brne.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (30. novembra 2021) spoločne s veľvyslancom SR v Českej republike Rastislavom Káčerom, spoluzakladateľkou spoločnosti Sensoneo Andreou Basilovou, riaditeľkou Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Máriou Bielikovou a zakladateľkou firmy Matsuko, víťazkou ocenenia European Tech Women Awards 2020 Máriou Virčíkovou diskutovala na podujatí Hospodárskych novín na tému Ženy inovátorky.

Zaujímavá ponuka pre talentovaných mladých výskumníkov, ktorí prídu zo zahraničia resp. do zahraničia neodídu s podporou Slovenskej akadémie vied prostredníctvom programu IMPULZ (ponuka zverejnená od 26.4.2021)

Atraktívna ponuka pre vedcov, pôsobiacich v zahraničí, realizovať vedu na Slovensku s podporou Slovenskej akadémie vied (SAV) cez akademický program SASPRO2 (výzva od 2.5.2021).

Ekonomické informácie o teritóriu
Česká republika - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 567.0 kB, 13.12.2022, 116 stiahnutí
Stiahnuť
Česká republika - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 566.6 kB, 20.6.2022, 233 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Česká republika - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 567.0 kB, 13.12.2022, 116 stiahnutí
Stiahnuť
Česká republika - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 566.6 kB, 20.6.2022, 233 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Za účasti predsedu vlády ČR P. Fialu, ministra priemyslu a obchodu ČR J. Síkelu, ministra dopravy ČR M. Kupku a ministra hospodárstva SR K. Hirmana bola 4. októbra slávnostne otvorená slovenská expozícia na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2022 v Brne.

Česká republika - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 567.0 kB, 13.12.2022, 116 stiahnutí
Stiahnuť
Česká republika - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 566.6 kB, 20.6.2022, 233 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Ivan Mánik
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe
Email ivan.manik@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Leica Gallery Prague v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe otvára unikátnu výstavu Tekuté piesky.

Slovenský inštitút v Prahe v spolupráci s Kampusom Hybernským pripravili prezentáciu a diskusiu o novej publikácii poprednej slovenskej spisovateľky Denisy Fulmekovej Konvália, ktorá sa bude konať 23. februára 2023 v Čitárni Kampusu Hybernská.

Inscenované čítanie finálových textov je vyvrcholením súťaže DRAMA o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku za účasti laureátov aj porotcov. Trojboj sa uskutoční 24. februára 2023 o 17.00 hod v Hlavnej sále Kampusu Hybernská.

Pod záštitou talianskeho veľvyslanectva v Prahe, Talianskeho kultúrneho inštitútu v Prahe a Slovenského inštitútu v Prahe sa 2. februára 2023 konala prezentácia publikácie o Alexandrovi Dubčekovi, ktorá vznikla pri príležitosti 55. výročia Pražskej jari a nedávneho 30. výročia úmrtia jej medzinárodne uznávaného symbolu.

V Prahe sa 22. novembra 2022 konala medzinárodná konferencia s názvom Európa, v ktorej chcem žiť.

Slovenský inštitút v Prahe v rámci celoeurópskej Noci divadiel 2022 – s podtitulom Hrdinovia – pripravil 19. novembra autorský komponovaný program, ktorý vzhľadom na uvedený podtitul tematicky čerpal z ponúkajúcej sa príležitosti pripomenutia si 33. výročia nielen 17. novembra 1989, ale aj dňa predtým, než sa divadelné javiská zmenili na tribúny a námestia sa stali javiskami dejín.

Včera, 13. novembra 2022, sa v Prahe skončil 9. ročník medzinárodného festivalu stredoeurópskeho filmu 3kinoFest.

Minulý rok prevzal Slovenský inštitút v Prahe záštitu nad 22. ročníkom Mesiaca autorského čítania, ktorý vznikol v Brne a ktorého čestným hosťom bolo Slovensko.

Slovenský inštitút, ako jeden z dvanástich európskych kultúrnych inštitúcií so sídlom v Prahe, participoval na medzinárodnej výstave fotografií zameranej na ekologickú tematiku NATURE FUTURE – Young European Photography, ktorú pri príležitosti francúzskeho predsedníctva Rady Európskej únie pripravila francúzska ambasáda v Prahe a Francúzsky inštitút v Prahe, v spolupráci s pražským klastrom EUNIC.

Talentovaná Klára Valentovičová, iba dvanásťročná žilinská flautistka, vďaka Slovenskému inštitútu koncertovala v apríli s veľkým úspechom v Prahe.


Back To Top