Overovanie verejných listín 

Responsive Image
Publikované 14.07.2022

Verejné listiny, vydané slovenskými orgánmi, vyžadujú na použitie v Spojenom kráľovstve osvedčenie formou apostilu.

 

Do 31. decembra 2020 sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. 2016/1191 (nariadenie o overovaní verejných listín), ktoré pre vybrané verejné listiny od apostilu upúšťa. Konkrétne ide verejné listiny osvedčujúce: osobný stav, narodenie, meno, manželstvo, registrované partnerstvo, rodičovstvo, adopcia, úmrtie a neexistencia záznamu v registri trestov. Občan, ktorý požiada o vydanie verejnej listiny môže požiadať aj o viacjazyčný štandardný formulár, ktorý nahrádza preklad verejnej listiny.

Po 31. decembri 2020 sa režim overovania bude riadiť iba haagskym Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Pre občana SR to bude znamenať, že apostil bude potrebovať znovu na všetky verejné listiny, ktorú bude chcieť použiť v Spojenom kráľovstve.

Detailnejšie informácie sú k dispozícii napríklad na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.