Štátne občianstvo

Osvedčenie o štátnom občianstve
Postup pri žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Strata štátneho občianstva
 Informácie o tom, v ktorých prípadoch dôjde k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky a v ktorých nie a postup pri oznámení o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva.
Znovunadobudnutie štátneho občianstva
Podmienky za ktorých je môžné požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.