1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Zoznam prekladateľov a tlmočníkov

Zoznam prekladateľov a tlmočníkov


Zoznam prekladateľov a tlmočníkov v Spojenom kráľovstve, ktorí vyjadrili záujem o zverejnenie svojich kontaktných údajov

Upozornenie

Veľvyslanectvo SR v Londýne nezodpovedá za pravdivosť informácií ani za služby poskytované týmito spoločnosťami.
Aktualizované 30.08.2023
Publikované 18.09.2022

Úplný zoznam tlmočníkov registrovaných v jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií

Marek Antaš, Eunika Antašová

prekladatelia
Marek Antaš
Email: antasmarek@gmail.com

Eunika Antašová
Email: nikaantas@gmail.com


Bibiana Jordan Horvathova

tlmočníčka
(MCIL, RPSI, TEFL)
Registered Public Service and Conference Interpreter
CIoL Interpreting Division Committee member
Tel: 07807420153

Email: consult.slovak@gmail.com, slovaksheffield@gmail.com
https://twitter.com/ConsultSlovak
https://www.linkedin.com/in/bibianajhorvath
https://web.skype.com/8:live:bjordan.horvath


LTT Translations

(Legal and Technical Translations)
Stanhope House
61 Stanhope Avenue
London, N3 3LY, England
ivan.sloboda@lttranslations.com
Tel : +44 (0) 20 8346 6852
Mobile : +44 (0) 7801 468372
Skype: slobodaivan


Isabel Stainsby MA

prekladateľka
(MITI, CL, MCIL)

Email: isabel@isabeltranslates.co.uk