1. Domov
  2. Služby
  3. COVID-19
  4. Vstup cudzincov na územie SR

Vstup cudzincov na územie SR

Aktualizované 03.11.2022
Publikované 17.06.2022

Vstup na územie SR a pobyt cudzincov na jej území patrí v zmysle § 11 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) do kompetencie Ministerstva vnútra SR. Aktuálne informacie o podmienkach vstupu cudzincov počas mimoriadnej situácie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

V prípade otázok týkajúcich sa hraničného režimu odporúčame kontaktovať priamo Ministerstvo vnútra SR, resp. Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR (suhcp@minv.sk).

Žiadosti o konkrétne informácie súvisiace s udeľovaním víz na vstup do SR odporúčame komunikovať priamo s príslušným slovenským veľvyslanectvom alebo generálnym konzulátom v zahraničí.

Od 6. apríla 2022 sa zrušila vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 28/2022, ktorou sa upravoval režim na hraniciach (karanténa, registrácia na eHranica). Ostatné podmienky vstupu do SR cez vonkajšiu a vnútornú schengenskú hranicu (zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.) ostávajú v platnosti.