1. Domov
  2. Služby
  3. Podpora podnikania
  4. Príležitosti pre podnikanie vo svete

Príležitosti pre podnikanie vo svete

Obstarávania a tendre
Vybrané aktuálne ponuky tendrov vo svete
Obchodné a podnikateľské misie
Aktuálne informácie o obchodných misiách zo slovenských veľvyslanectiev
Veľtrhy a výstavy
Prehľad aktuálnych veľtrhov a výstav
Zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráceov
Prirodzeným záujmom ministerstva je hľadanie synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov v rozvojových krajinách.
Dopyty a ponuky
 Informácie na webovej stránke SARIO pre podporu exportných aktivít slovenských spoločností, v rámci ktorých si môžete vybrať z medzinárodných podujatí, veľtrhov a výstav, tendrov a výziev alebo konkrétnych dopytov na vyhľadanie slovenského obchodného partnera od zahraničných spoločností. 


Aktuálne obstarávania a tendre vo svete

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe informuje o aktuálnych tendroch v Chorvátsku. 

Virtuálny seminár, ktorého zámerom je informovať súkromný sektor o spôsobe účasti na tendroch pre sídlo OSN v Nairobi, sa uskutoční 6. októbra 2022.

Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o 2 medzinárodných verejných výzvach Ministerstva výstavy, dopravy a infraštruktúry a Delegácie EÚ v Srbsku na predkladanie ponúk na rekonštrukciu a rozšírenie prístavov Bogojevo a Prahovo.


Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o konaní 18. belehradského salónu vína, ktoré sa bude konať od 8. - 10. decembra 2022 v Belehrade.

Veľvyslanectvo SR v Londýne informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti slovenských firiem pôsobiacich v oblasti potravinárstva na výstave Plant Based World Expo Europe, venovanej inováciám vo oblasti vegánskych potravín.

V dňoch 15. – 17. septembra 2022 sa Veľvyslanectvo SR v Soule zúčastnilo výstavy „Seoul International Wines & Spirits Expo“. V rámci výstavy Veľvyslanectvo SR v Soule predstavilo Slovensko, jeho cestovný ruch a tradičné slovenské alkoholické výrobky.