Organizačná štruktúra

MINISTER

Rastislav Káčer
Rastislav Káčer
minister

E-mail: kami@mzv.sk
tel: 3001

 • KAMI - Kancelária ministra

  Ing. Jozef Polakovič , PhD.
  riaditeľ kancelárie ministra

  E-mail: jozef.polakovic@mzv.sk
  tel: 3003

 • VAUD - Útvar vnútorného auditu

  Ing. Ivan Škorupa
  vedúci oddelenia

  E-mail: ivan.skorupa@mzv.sk
  tel: 3035

 • ANAP - Odbor analýz a plánovania

  Mgr. Imrich Marton
  riaditeľ odboru

  E-mail: imrich.marton@mzv.sk
  tel: 3021

SEMI - Sekcia ministra

 • DIPL - Diplomatický protokol

  PhDr. Roman Hlobeň , PhD.
  riaditeľ odboru

  E-mail: roman.hloben@mzv.sk
  tel: 3041

 • GEIN - Odbor generálnej inšpekcie

  Mgr. Štefan Rozkopál
  riaditeľ odboru

  E-mail: stefan.rozkopal@mzv.sk
  tel: 3030

 • OKUD - Odbor kultúrnej diplomacie

  Ing. Jana Tomková
  riaditeľka odboru

  E-mail: jana.tomkova@mzv.sk
  tel: 3161

 • KONZ - Konzulárny odbor

  PhDr. Igor Pokojný
  riaditeľ odboru

  E-mail: igor.pokojny@mzv.sk
  tel: 3740

ŠTAT1 - Štátny tajomník 1

 • OKRM - Odbor krízového manažmentu

  Mgr. Vladimír Šimoňák , PhD.
  riaditeľ odboru

  E-mail: vladimir.simonak@mzv.sk
  tel: 3080

KAŠT1 - Kancelária štátneho tajomníka 1

 • Mgr. Katarína Tomková
  riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka

  E-mail: katarina.tomkova@mzv.sk
  tel: 3203

ŠTAT2 - Štátny tajomník 2

Ingrid Brocková
Ing. Ingrid Brocková , CSc.
štátna tajomníčka

E-mail: ingrid.brockova@mzv.sk
tel: 3101

KAŠT2 - Kancelária štátneho tajomníka 2

 • Mgr. Ivan Surkoš
  riaditeľ kancelárie štátnej tajomníčky

  E-mail: ivan.surkos@mzv.sk
  tel: 3101

GTSÚ – Generálny tajomník služobného úradu

 • Ing. Pavol Sýkorčin
  generálny tajomník služobného úradu

  E-mail: pavol.sykorcin@mzv.sk
  tel: 3301

KAGT – Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

 • Ing. Richard Woltemar , PhD.
  riaditeľ kancel. generálneho tajomníka

  E-mail: richard.woltemar@mzv.sk
  tel: 3301

 • LEGO - Odbor legislatívno-právny

  JUDr. Miroslava Vozáryová , PhD.
  riaditeľka odboru

  E-mail: miroslava.vozaryova@mzv.sk
  tel: 3320

POLS - Politická sekcia

 • SZBP - Odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

  Mgr. Matúš Bušovský
  riaditeľ odboru

  E-mail: matus.busovsky@mzv.sk
  tel: 3410

 • OTAB - Odbor transatlantických vzťahov a bezpečnostnej politiky

  Ing. Ľubomír Čaňo
  riaditeľ odboru

  E-mail: lubomir.cano@mzv.sk
  tel: 3480

 • 3TEO - Odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a Strednej Ázie

  M.A. Michal Slivovič
  riaditeľ odboru

  E-mail: michal.slivovic@mzv.sk
  tel: 3430

 • 4TEO - Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka

  JUDr. Eva Ponomarenková
  riaditeľka odboru

  E-mail: eva.ponomarenkova@mzv.sk
  tel: 3441

 • 6TEO - Odbor Ázie, Pacifiku a Latinskej Ameriky

  Ing. Marek Repovský
  riaditeľ odboru

  E-mail: marek.repovsky@mzv.sk
  tel: 3451

 • 7TEO - Odbor Blízkeho a Stredného východu a Afriky

  Mgr. Valér Franko
  riaditeľ odboru

  E-mail: valer.franko@mzv.sk
  tel: 3461

SEZA - Sekcia európskych záležitostí

 • OVZI - Odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ

  Mgr. Andrea Elscheková Matisová , PhD.
  riaditeľka odboru

  E-mail: andrea.elschekova-matisova@mzv.sk
  tel: 3580

 • 2TEO - Druhý teritoriálny európsky odbor

  Ing. Peter Hatiar
  riaditeľ odboru

  E-mail: peter.hatiar@mzv.sk
  tel: 3540

 • 1TEO - Odbor členských štátov EÚ

  Mgr. Katarína Jurisová
  riaditeľka odboru

  E-mail: katarina.jurisova@mzv.sk
  tel: 3511

 • EUPO - Odbor európskych politík

  Mgr. Ivan Kováč , PhD.
  riaditeľ odboru

  E-mail: ivan.kovac@mzv.sk
  tel: 3560

 • OPEU - Odbor práva EÚ

  Doc. JUDr. Peter Lysina , PhD.
  riaditeľ odboru

  E-mail: peter.lysina@mzv.sk
  tel: 3530

SMOP - Sekcia medzinárodných organizácií a ľudských práv

 • OSNO - Odbor OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN

  Ing. Peter Hulényi
  riaditeľ odboru

  E-mail: peter.hulenyi@mzv.sk
  tel: 3610

 • OKOZ - Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu

  Ing. Rastislav Križan
  riaditeľ odboru

  E-mail: rastislav.krizan@mzv.sk
  tel: 3620

 • OĽPR - Odbor ľudských práv

  JUDr. Hana Kováčová
  riaditeľka odboru

  E-mail: hana.kovacova@mzv.sk
  tel: 3770

 • MEPO - Odbor medzinárodného práva

  JUDr. Peter Klanduch , PhD.,LL.M.,M.A.
  riaditeľ odboru

  E-mail: peter.klanduch@mzv.sk
  tel: 3711

OSUR - Osobný úrad

 • OPMU - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre ústredie

  Ing. Zuzana Warderová
  riaditeľka odboru

  E-mail: zuzana.warderova@mzv.sk
  tel: 2120

 • OPMZ - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie

  Ing. Oľga Beňová
  riaditeľka odboru

  E-mail: olga.benova@mzv.sk
  tel: 2130

 • ORĽZ - Odbor riadenia ľudských zdrojov

  Mgr. Juraj Ješko
  riaditeľ odboru

  E-mail: juraj.jesko@mzv.sk
  tel: 2110

 • AKAD - Odbor diplomatickej akadémie

  Mgr. Monika Tomašovičová
  riaditeľ odboru

  E-mail: monika.tomasovicova@mzv.sk
  tel: 2140

SEVS - Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy

 • FINO - Finančný odbor

  Ing. Ivana Čermáková
  riaditeľka odboru

  E-mail: ivana.cermakova@mzv.sk
  tel: 2810

 • ODVO - Odbor verejného obstarávania

  Mgr. Ing. Adriana Gajdošová
  riaditeľka odboru

  E-mail: adriana.gajdosova@mzv.sk
  tel: 2890

 • EIMO - Odbor ekonomických informácií a majetku

  JUDr. Ing. Andrea Ondrišeková
  riaditeľka odboru

  E-mail: andrea.ondrisekova@mzv.sk
  tel: 2700

 • INPO - Odbor investícií a nehnuteľností

  Ing. Eva Bezáková
  riaditeľka odboru

  E-mail: eva.bezakova@mzv.sk
  tel: 2850

 • SLUŽ - Odbor správy budov a zabezpečenia služieb

  Ing. Petra Pabišová , PhD.
  riaditeľka odboru

  E-mail: petra.pabisova@mzv.sk
  tel: 2870

SBPI - Sekcia bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií

 • OIKT - Odbor správy a prevádzky informačných a komunikačných technológií

  Mgr. Michal Horecký
  riaditeľ odboru

  E-mail: michal.horecky@mzv.sk
  tel: 2070

 • ESAP - Odbor elektronizácie služieb a procesov

  Ing. Vladimír Ježek
  riaditeľ odboru

  E-mail: vladimir.jezek@mzv.sk
  tel: 2090

 • OKIB - Odbor kybernetickej a informačnej bezpečnosti

  Mgr. Martin Kalinka
  riaditeľ odboru

  E-mail: martin.kalinka@mzv.sk
  tel: 2010

SHRS - Sekcia hospodárskej a rozvojovej spolupráce

 • MSc. Lucia Kišš
  generálna riaditeľka sekcie

  E-mail: lucia.kiss@mzv.sk
  tel: 3801

 • OGEP - Odbor globálnych ekonomických politík

  JUDr. Peter Lizák
  riaditeľ odboru

  E-mail: peter.lizak@mzv.sk
  tel: 3830

 • POCE - Odbor podnikateľského centra

  Ing. Zlata Šipošová
  riaditeľka odboru

  E-mail: zlata.siposova@mzv.sk
  tel: 3890

 • ORPO - Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

  Mgr. Maroš Mitrík
  riaditeľ odboru

  E-mail: maros.mitrik@mzv.sk
  tel: 3640