Vízové formuláre

Žiadosť o schengenské vízum
PDF 225.2 kB, 6.7.2023, 4373 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 183.6 kB, 25.9.2023, 3410 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa
PDF 158.5 kB, 6.7.2023, 9490 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 175.7 kB, 25.9.2023, 8800 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen
PDF 92.7 kB, 6.7.2023, 1344 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 14.4.2023, 687 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы
PDF 349.0 kB, 2.10.2023, 1441 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 18.1.2023, 1161 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 18.1.2023, 789 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums
PDF 276.3 kB, 6.7.2023, 669 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu
PDF 267.6 kB, 6.7.2023, 1120 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu
PDF 136.3 kB, 18.9.2023, 953 stiahnutí
Stiahnuť