Ľudské právaAktuality
Aktuálne správy a vyhlásenia k ľudským právam
Aktuálne ľudskoprávne témy
Podpora slobody náboženstva alebo presvedčenia vo svete, podpora slobody médií a bezpečnosti novinárov vo svete, boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám intolerancie vrátane  antisemitizmu, pripomínanie si holokaustu 
Rada OSN pre ľudské práva
Členstvo Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva
Kam sa obrátiť v prípade porušenia ľudských práv
Prehľad  inštitúcií a medzinárodných orgánov, ktoré poskytujú ochranu pri porušení ľudských práv
Dôležité dokumenty a ľudskoprávne orgány
Organizácia Spojených národov a Európska únia v kontexte ochrany ľudských práv
Národnostné menšiny a ochrana menšinových jazykov
Výsledky monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike.
Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu

Ciele, aktivity a história aliancie,  definícia antisemitizmu

Rada Európy

Základné informácie o Rade Európy

OBSE
Vysoký komisár OBSE pre otázky národnostných menšín, predstaviteľ OBSE pre slobodu médií, predstavitelia predsedníctva OBSE pre podporu tolerancie, Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva

Najnovšie správy

Tento rok si pripomíname 75. výročie vzniku inštitúcie, ktorá sa stala kľúčovým symbolom mieru, demokracie a ľudských práv v Európe - Rada Európy.

UNESCO vyhlásilo 23. novembra 2021 25. január za Medzinárodný deň žien v multilateralizme. Účelom tohto dňa je uznať zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú ženy pri presadzovaní ľudských práv, mieru a trvalo udržateľného rozvoja v rámci multilaterálneho systému. Snahou je zvýšiť zastúpenie žien v kľúčových rozhodovacích pozíciách. Napriek ich nepopierateľnej dôležitej úlohe ženy stále čelia nerovnostiam v politickom vedení a rozhodovacích procesoch.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár uviedol 10. decembra 2023 pri príležitosti Dňa ľudských práv, že je kolektívnou povinnosťou svetovej spoločnosti presadzovať ľudské práva každého človeka na svete.