Slovensko v OSN


Slovensko v OSN
Pôsobenie Slovenskej republiky v OSN

Aktuálne

09.02.2024

Samostatná Slovenská republika sa 9. februára 1993 stala členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vyzdvihol pri príležitosti 31. výročia zaradenia SR do UNESCO pôsobenie a prestížne úspechy Slovenska v jednej z najznámejších špecializovaných agentúr v systéme Organizácie Spojených národov.

06.02.2024

Vláda Slovenskej republiky dnes (6. februára 2024) prerokovala materiál Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o výsledkoch 42. zasadnutia Generálnej konferencie Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktoré sa uskutočnilo koncom minulého roka v Paríži.

01.02.2024

Prvé tohtoročné stretnutie zástupcov grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán pod záštitou Veľvyslanectva SR v Nikózii sa za účasti 11 politických subjektov uskutočnilo 31. januára 2024 v hoteli Ledra Palace v tzv. nárazníkovej zóne. Zástupcovia politických strán diskutovali o téme, ktorú navrhla hostiteľská strana - Republikánska strana zjednoteného Cypru (ERKK): „Úloha prechodnej spravodlivosti (Transitional Justice) v procese zmierenia na Cypre.“

19.01.2024

Samostatná Slovenská republika bola pred 31 rokmi prijatá za riadneho člena Organizácie Spojených národov (OSN). Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár zdôraznil 19. januára 2024 pri príležitosti výročia vstupu SR do OSN význam začlenenia Slovenska do medzinárodnej organizácie, ktorá v súčasnosti združuje 193 štátov sveta.