1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone má diplomatickú a konzulárnu pôsobnosť na území Spojených štátov amerických. Primárnou oblasťou činnosti a zodpovednosti veľvyslanectva je zastupovať a chrániť záujmy Slovenskej republiky a jej občanov v USA a reprezentovať SR navonok. Poslaním Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Washingtone, DC je prispievať k rozvoju vzťahov medzi SR a USA, ktoré sa vzhľadom na ich blízky spojenecký a partnerský charakter členov Severoatlantickej aliancie, ako aj v rámci relácie EÚ-USA vyznačujú vysokou dynamikou a intenzitou spolupráce a kontaktov. Našou úlohou je aktívne sa usilovať o podporu a všestranný rozvoj bilaterálnych politických, hospodárskych, kultúrnych vzťahov, ako aj prehlbovanie spolupráce medzi akademickými inštitúciami a vzájomných kontaktov medzi občanmi oboch krajín. V Spojených štátoch amerických žije najpočetnejšia krajanská komunita Slovákov vo svete a preto je aj starostlivosť o krajanov a pomoc pri zachovávaní ich dedičstva a väzieb so SR nedeliteľnou súčasťou práce nášho veľvyslanectva.