Doprava

Publikované 12.05.2022

Doprava v krajine: Vzhľadom na veľkosť krajiny je v USA veľmi rozšírená letecká doprava, ktorá je aj cenovo veľmi dostupná. V USA okrem veľkých známych leteckých spoločností pôsobia mnohé omnoho lacnejšie aerolínie - tzv. low-cost airlines. Často sa oplatí zabezpečiť si letenky prostredníctvom internetových cestovných kancelárií, ktoré poskytujú letenky, či ubytovanie za mimoriadne výhodné ceny.

Obľúbené je aj cestovanie autom, prípadne lacnejšia alternatíva - cestovanie autobusmi. Železničná doprava je pomerne drahá, často je výhodnejšie využiť leteckú dopravu.

Na rozdiel od SR verejná doprava v rámci väčšiny miest v USA nie je celoplošná. Linky MHD vo Washingtone a mnohých iných mestách sú vedené iba do tých častí, kde sa predpokladá ich využitie, t.j. nedochádza k výrazným stratám pre dopravcu. Uplatňovaním princípu minimálnych strát na MHD dochádza k javu, že mnohé časti miest sú bez pokrytia MHD. Jedná sa spravidla o oblasti, kde je MHD nepotrebná - väčšina obyvateľov cestuje svojím vlastným automobilom. Naviac, frekvencia liniek MHD býva obvykle nižšia ako napr. v SR. Veľmi dobré je pokrytie MHD v New Yorku, kde funguje rozsiahla sieť liniek metra a autobusov, ale aj lodí, ktoré spájajú jednotlivé ostrovy v meste. Pomerne zlá situácia v MHD je v Kalifornii a najmä v Los Angeles, kde sú aj najhoršie dopravné zápchy v USA.