1. Domov
  2. Služby
  3. Pomoc v núdzi v zahraničí
  4. Zadržanie, väzba v zahraničí

Zadržanie, väzba v zahraničí

Publikované 28.06.2022

Zastupiteľský úrad na žiadosť občana informuje o jeho zatknutí alebo inom obmedzení osobnej slobody v zahraničí prostredníctvom Ústredného operačného strediska Prezídia policajného zboru osobu podľa písmena i). Informácia podľa prvej vety obsahuje spravidla 

a) meno a priezvisko občana, 
b) dátum a miesto narodenia občana, 
c) adresu pobytu občana, 
d) dôvod zatknutia alebo iného obmedzenia osobnej slobody občana, 
e) miesto zatknutia alebo iného obmedzenia osobnej slobody občana, 
f) ak má občan právneho zástupcu jeho meno, priezvisko, adresu a kontaktné údaje, 
g) ak môže byť povolená kaucia, uviesť v akej výške a za akých podmienok, 
h) trest uložený občanovi, 
i) meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo osoby, ktorá má byť o zatknutí alebo inom obmedzení osobnej slobody občana v zahraničí informovaná.