1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Zoznam prekladateľov a tlmočníkov

Zoznam prekladateľov a tlmočníkov


Obsah tejto stránky
  Aktualizované 10.01.2023
  Publikované 04.09.2022

  Uvedený zoznam má iba indikatívny charakter. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v USA nenesú žiadnu zodpovednosť za kvalitu prekladateľských služieb poskytovaných tretími stranami uvedenými v zozname. Prekladateľské služby sú poskytované na komerčnej báze a sú spoplatnené.

  Vykonanie prekladu neznamená automaticky jeho osvedčenie potrebné na úradné použitie pred orgánmi Slovenskej republiky. Osvedčenie takto vyhotoveného prekladu z anglického jazyka do slovenského jazyka po zaplatení príslušného správneho poplatku podľa položky 255c sadzobníka správnych poplatkov zabezpečí zastupiteľský úrad.

  V prípade, že žiadateľ predloží úradne overený preklad, podľa Zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je potrebné ďalšie overenie veľvyslanectvom alebo generálnym konzulátom.

   

  Oficiálne (úradné) preklady v USA

  Oficiálne (úradné) preklady v USA vykonáva súdna prekladateľka:

  Lucia Foľtánová
  súdna prekladateľka
  zapísaná do zoznamu tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti SR
  900 Folsom St., #741, San Francisco, CA 94107     
  tel: + 1 (415) 987 1594   
  email: lubene@outlook.com

   

  Neoficiálne preklady v USA

  Neoficiálne preklady v USA vykonávajú viacerí prekladatelia a prekladateľské spoločnosti.

  Tieto preklady nie je možné použiť na väčšinu úradných účelov.

  Geneva Worldwide Inc.
  Interpreting and Translation Services
  256 West 38th Street, 10th Floor
  New York, NY 10018, USA
  tel: +1 212-255-8400


  Ms. Eva Mihaly, Ph.D.    
  Intelli Consulting, LLC.
  Eva Mihaly, Ph.D.
  217 Water Street, Suite 201
  New York, NY 10038    
  tel: 212-619-6222, 
  tel: 212-619-6223,
  fax: 212-619-6226    
  email: evmihaly@yahoo.com


  G.E.S. Translation Services    
  836 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222    
  tel: 718-389-8453


  Elite Translation, LLC    
  POBox 17173
  Stamford, CT 06907    
  phone: 203-554-3643
  fax: 866-587-9396    
  email: info@elitetranslationsllc.com


   

  Oficiálne (úradné) preklady v Slovenskej republike

  PBH – Preklady bez hraníc
  Gusevova 1415/6, 821 09 Bratislava
  tel: +421 915 674 001
  tel: +421 2 5363 0012


  Mgr. Tamás Méri - úradný prekladateľ
  Ul. pohraničná 894/13, 94501 Komárno
  email: mt@mtmslovakia.com
  tel: +421 905 693 356

   

  Oficiálne (úradné) preklady v Spojenom kráľovstve

  Marek Antaš
  súdny prekladateľ zapísaný do zoznamu tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti SR
  sudnyprekladatel@gmail.com

   


  Pätička pre Zښ
  Feedback