Nehoda v zahraničí

Publikované 28.06.2022

Zastupiteľský úrad poskytne konzulárnu ochranu občanovi v prípade vážnej nehody, ak o to požiada a nie je schopný situáciu riešiť vlastnými silami. 

Ak občana v zahraničí nesprevádzala blízka osoba staršia ako 18 rokov alebo nebol v zahraničí na základe zmluvy o obstaraní zájazdu s cestovnou kanceláriou, zastupiteľský úrad najmä zašle, so súhlasom zraneného občana oznámenie o zranení občana Ústrednému operačnému stredisku Prezídia policajného zboru. Súhlas nie je potrebný, ak ho zranený občan nemôže vzhľadom na svoj zdravotný stav udeliť.