Zoznam advokatov

Aktualizované 16.02.2023
Publikované 04.09.2022

Konzulárne úlohy a právomoci diplomatického zastupiteľstva sú upravené Viedenskou konvenciou o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963 ako aj ďalšími dvojstrannými a viacstrannými medzinárodnými dohovormi.

V ich zmysle, diplomatické alebo konzulárne zastupiteľstvo

  • neposkytuje priamu právnu pomoc ani advokátske služby,
  • nemôže dosiahnuť prepustenie z väzenia resp. zvýhodňovanie slovenského občana oproti ostatným. Nemôže zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní
  • a nie je oprávnené zasahovať či ovplyvňovať súdne konanie v hostiteľskej krajine ani iniciovať súdne konanie v mene slovenského občana.


Za účelom asistencie v právnej oblasti môže veľvyslanectvo/konzulát odporučiť služby miestnych advokátov resp. právnych firiem.

Zoznam nižšie uvedených právnikov má indikatívny/odporúčací charakter. Výber konkrétneho advokáta zostáva jedine na vlastnom rozhodnutí samotného občana, diplomatické zastupiteľstvo nesmie nikoho uprednostňovať. Právne poradenstvo a služby sú poskytované na komerčnej báze a sú spoplatňované.

V Slovenskej republike je možné právnika/advokáta nájsť pomocou web stránky Slovenskej advokátskej komory, v USA na stránke www.findlaw.com.

V USA sa môžete obrátiť na týchto slovensky hovoriacich právnikov:

 

Valerian Soltes
30011 Ivy Glenn Drive, Suite 108, Laguna Niguel, California 926 77
Tel::949-363-0106
Fax: 949-363-0107
Email: soltesval@msn.com


Peter A. Rašla, 
Peter Rasla & Associates, P.L.C., Attorneys and Counselors at Law
19200 Von Karman Ave., Suite 500, Irvine, CA 92612   
Telefóne: 949-387-9443
Fax: 949-387-9883
Email: Peter.Rasla@RaslaLaw.com     
Špecializácia: dedičské právo, obchodné právo, komerčné spory a pohľadávky, obchodné zmluvy


Ms Bohunka Goldstein
The Woolworth Building
233 Broadway, Suite 1800, New York, NY 10279
Telefón: 212-619 2270
Email: bohunka@bohunkagoldstein.com
Špecializácia: všetky oblasti imigračného práva, medzinárodné adopcie


Navrat&Oslanec
(New York, London, Prague, Bratislava)

110W 90th Street, New York, NY 10024
Tel.: 212-203-8240
Fax: 347-227-0355
Email: info@navratlaw.com
Špecializácia: imigračné právo, korporátne právo, základné daňové poradenstvo


Mr Vratislav Pechota
225 West 34th Street 1800, New York, NY 10122
Tel.: 212-268-4969
Email: vrat_pechota@prodigy.netvpechota@yahoo.com
Špecializácia: imigrančné právo, prípady na európskom súde, dedičstvá, obchodné právo


Chavez & Valko, LLP
10830 N. Central Expressway, Suite 400, Dallas, TX 75231
Tel.: 214-251-8011
Fax: 214-521-8021
Špecializácia: všetky oblasti imigračného práva


Ludka Zimovcak ISASERVE
487 Goffle Road, Ridgewood, NJ 07450
Tel.: 201-670-0006
Email: ludka_zimovcak@visaserve.com
Špecializácia: imigračné a štátoobčianske právo


Zuzana Goldstein
Four Embarcadero Center, 17th Floor, San Francisco, California 94111
Tel.: 415-781-1600
Email: info@goldsteinbusinessimmigration.com
Špecializácia: imigračné právo


Ramon Hudec
Po Box 1066, Hallandale, FL 33008, Office: 305-405-0078
Tel.: 954-663-0944
Fax: 305-721-1550
Email: ramhudeclaw@mail.com
Špecializácia: obchodné právo, odvolania


​​​​​​​