Strata dokladov

Publikované 01.07.2022

Občan SR má povinnosť bezodkladne nahlásiť stratu/odcudzenie dokladu polícii SR. V zahraničí je potrebné kontaktovať teritoriálne príslušný zastupiteľský úrad SR. V prípade straty aj odcudzenia akéhokoľvek dokladu SR je potrebné predovšetkým čo najskôr doklad zablokovať (prostredníctvom polície alebo veľvyslanectva SR), aby nedošlo k jeho zneužitiu .

Pokiaľ trvalo žijete v Rakúsku a nachádzate sa vo Viedni a okolí do 100 km, je potrebné sa vo veci blokácie dostaviť na slovenské veľvyslanectvo vo Viedni osobne, a to v čase medzi 9.00 – 15.30 hod. v slovenské pracovné dni (veľvyslanectvo je zatvorené počas slovenských štátnych sviatkov).

Upozorňujeme, že v uvedených časoch konzulárne oddelenie veľvyslanectva vybavuje vopred objednané termíny, preto sa môže stať, že na vybavenie budete čakať. Odporúčame preto vopred nás kontaktovať e-mailom na cons.vienna@mzv.sk  a zaslať nám telefonický kontakt, na ktorý sa vám spätne ozveme.

Počas osobného stretnutia vám vystavíme potvrdenie o zablokovaní dokladu a dohodneme s vami postup ohľadne žiadosti o nový doklad. Pokiaľ sa nachádzate ďalej od Viedne, kontaktujte nás e-mailom: cons.vienna@mzv.sk a zašlite žiadosť o blokáciu dokladu z dôvodu odcudzenia/straty. Do žiadosti prosíme udať celé meno, adresu trvalého/prechodného bydliska, rodné číslo, mobilný kontakt a pokiaľ máte k dispozícii - aj fotokópiu odcudzeného dokladu.

Potvrdenie o nahlásení straty/odcudzenia dokladu od rakúskej polícii priložte do mailu, resp. ho prinesiete na slovenské veľvyslanectvo vo Viedni, pokiaľ prídete osobne.

V prípade, že sa v Rakúsku zdržiavate len dočasne a krátkodobo (1-7 dní), odporúčame nové doklady riešiť ihneď po návrate do SR na polícii. Cez slovenské veľvyslanectvo vo Viedni je len potrebné požiadať čo najskôr o blokáciu.

pdf
Oznámenie o strate dokladu
(pdf; 488.11 KB)
Stiahnuť