1. Domov
  2. Podpora podnikania

Podpora podnikania v zahraničí

Prostredníctvom siete slovenských zastupiteľských úradov poskytujeme
informácie nevyhnutné k presadzovaniu vašich podnikateľských ambícií
v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania
kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.


Nadpis
Text
Aktualizované 21.04.2023
Publikované 27.10.2022

Rakúsko patrí k najvýznamnejším ekonomickým partnerom Slovenskej republiky, pričom kontakty medzi oboma štátmi sa úspešne rozvíjajú ako v obchodnom, tak aj v regionálnom a kultúrnom kontexte. S Rakúskom nás spája nielen spoločná hranica, ale aj spoločná historická a kultúrna stredoeurópska tradícia.

Rakúsko je pre Slovenskú republiku šiestym najvýznamnejším exportným trhom (po Nemecku, Českej Republike, Maďarsku, Poľsku a Francúzsku) a súčasne  tretím najväčším zahraničným investorom v SR (po Holandsku a Česku). Rakúske firmy vo svojich dcérach a pobočkách v SR preinvestovali viac ako 7 mld. eur, zamestnávajúc viac ako 40 tisíc zamestnancov.

Slovensko obsadilo v rebríčku najdôležitejších obchodných partnerov Rakúska z hľadiska dovozu v roku 2022 13. pozíciu. Do Rakúska smerovalo v roku 2022 5,3 % (5,5 mld.eur) z celkového slovenského vývozu. Dovoz na Slovensko predstavoval 2,5 % (2,7 mld. eur). S Rakúskom máme pozitívne saldo obchodnej bilancie (r. 2022: 2,8 mld. eur), jedným z dôvodov je aj fakt, že mnohé rakúske podniky realizujú svoju výrobu na Slovensku, ktorá sa následne vyváža do Rakúska na ďalšie spracovanie. S Rakúskom má SR tretie najvyššie aktívne saldo obchodnej bilancie. Vývoz sa medziročne navýšil o 12,4 %, dovoz o 15,2%.

S cieľom podporovať a upevňovať bilaterálne hospodárske vzťahy poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prostredníctvom siete diplomatických misií v zahraničí podnikateľom bezplatné služby, medzi ktoré patrí v rámci podpory obchodu napr. základné poradenstvo o podnikateľskom prostredí, poskytovanie základných kontaktných údajov a doplňujúcich informácií o zahraničných podnikateľských subjektoch, ako i riešenie komerčných dopytov a ponúk slovenských exportérov.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni pôsobí ako kontaktný bod v prípade záujmu slovenských spoločností etablovať sa na rakúskom trhu. V rámci poradenstva odporúča veľvyslanectvo vhodné veľtrhy a výstavy, organizuje v spolupráci s relevantnými slovenskými inštitúciami, stavovskými a profesnými združeniami  podnikateľské misie, odborné semináre, národné expozície na významných výstavách a veľtrhoch, ako aj B2B kooperačné burzy. ​​​​​​​

Infromácie o teritóriu
Podrobné informácie o exporte a bilaterálnych obchodných vzťahoch s Rakúskom.
Cezhraničné poskytovanie služieb
Podrobnosti k cezhraničnému poskytovaniu služieb.    
Kontakty
 Ekonomická diplomacia veľvyslanectva.
Založenie firmy alebo pobočky
Čo je potrebné k založenie firmy alebo pobočky v Rakúsku.
Veľtrhy a výstavy
Prehľad plánovaných veľtrhov a výstav v Rakúsku v
Podujatia veľvyslanectva
 Plánované podujatia v Rakúsku.
Užitočné odkazy
 Rakúske inštitúcie a databáza spoločností.Dokumenty

Rakúsko - bilaterálne obchodné vzťahy (2020)
PDF 166.5 kB, 20.3.2023, 230 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - charakteristika hospodárstva
PDF 189.7 kB, 15.7.2022, 130 stiahnutí
Stiahnuť
Opatrenia spolkovej vlády počas 1. vlny pandémie COVID-19
PDF 368.4 kB, 15.7.2022, 113 stiahnutí
Stiahnuť
Opatrenia spolkovej vlády počas 2. vlny pandémie koronavírusu
PDF 498.1 kB, 15.7.2022, 123 stiahnutí
Stiahnuť
Opatrenia spolkovej vlády počas 3. vlny pandémie koronavírusu
PDF 422.0 kB, 15.7.2022, 118 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - podmienky cezhraničného poskytovania služieb firmami a SZČO - vysielanie pracovníkov do Rakúska (2023)
PDF 767.4 kB, 20.3.2023, 2073 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - Príručka agentúry na podporu investícií a obchodu Austrian Business Agency k založeniu spoločností v českom jazyku (2018)
PDF 299.7 kB, 20.3.2023, 419 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - informácie o štátnej agentúre na podporu investícií a obchodu Austrian Business Agency (2018)
PDF 218.2 kB, 20.3.2023, 238 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 608.0 kB, 17.7.2023, 84 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 398.3 kB, 24.9.2023, 370 stiahnutí
Stiahnuť

Aktuality

22.12.2023

Agentúra SARIO, Veľvyslanectvo SR vo Viedni a Slovensko-rakúska obchodná komora informujú slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie na podujatí s názvom - International Procurement Seminar — Ako sa zúčastniť a uspieť v tendroch jednotlivých agentúr a organizácií v rámci OSN, ktoré sa bude konať v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky vo Viedni v dňoch 20. – 21. marca 2024.

10.10.2022

Zástupcovia Smart Cities Klubu a 15 primátori vybraných slovenských miest diskutovali 6. - 7. októbra 2022 s rakúskymi partnermi na tému budovania konceptu Smart City mesta Viedeň, ako aj jej mestskej časti Aspern.

29.04.2022

Medzinárodný seminár o verejnom obstarávaní v agentúrach OSN realizovaný vo Viedni 26. - 27. apríla 2022 ako projekt ekonomickej diplomacie ponúkol 37 slovenským spoločnostiam možnosť získať cenné informácie k procesom verejného obstarávania v 14-tich medzinárodných agentúrach OSN, ktoré participovali na hybridnom podujatí osobne aj online.

11.03.2022

V bratislavskom hoteli Radisson Blue Carlton sa 10. marca 2022 uskutočnilo kooperačné podujatie slovenských firiem s rakúskymi obchodnými agentmi združenými pod Rakúskou obchodnou komorou.

10.11.2021

Získať pozvanie do viedenského Inovačného centra EIT Manufacturing (hub v rámci Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie) sa v silnej konkurencii podarilo slovenskému start-upu PredictiveDataScience (PDS). Slovenskú spoločnosť PDS, ktorá ponúka riešenia pre zabezpečenie kontinuity výroby, zastupovala dátová vedkyňa Jela Abasová.

1 / 2