Formuláre

Čestné vyhlásenie k úhrade poplatkov
Word 14.0 kB, 12.12.2022, 665 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
Word 26.5 kB, 4.1.2023, 3502 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Word 90.9 kB, 28.3.2023, 1686 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis narodenia - čestné vyhlásenie k štátnemu občianstvu
Word 15.6 kB, 2.10.2023, 1691 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor čestného prehlásenia o osobnom stave matky
PDF 102.2 kB, 2.2.2023, 1174 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o narodení
RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 4998 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o úmrtí
RTF 51.5 kB, 12.12.2022, 444 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o uzavretí manželstva
RTF 68.1 kB, 12.12.2022, 1954 stiahnutí
Stiahnuť
Zápisnica o určení otcovstva
Word 16.8 kB, 12.12.2022, 867 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor žiadosti o zaslanie matričného dokladu na adresu v Slovenskej republike
Word 17.3 kB, 2.10.2023, 415 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny
RTF 65.7 kB, 2.2.2023, 974 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zmenu mena
Word 0 B, 30.1.2024, 89 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vyhotovenie duplikátu matričného dokladu
PDF 104.2 kB, 14.3.2023, 909 stiahnutí
Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
PDF 119.6 kB, 12.12.2022, 2845 stiahnutí
Stiahnuť
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Word 18.8 kB, 12.12.2022, 324 stiahnutí
Stiahnuť
Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
Word 20.0 kB, 18.4.2023, 458 stiahnutí
Stiahnuť
Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
PDF 425.4 kB, 12.12.2022, 1250 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
Word 30.6 kB, 2.5.2023, 5406 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 28.7 kB, 2.5.2023, 935 stiahnutí
Stiahnuť
Písomné svedectvo krajanskej organizácie alebo písomné svedectvo
Word 48.6 kB, 12.12.2022, 315 stiahnutí
Stiahnuť
Sľub štátneho občana Slovenskej republiky
Word 35.8 kB, 20.4.2023, 549 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Word 16.0 kB, 6.2.2023, 575 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
RTF 52.7 kB, 31.3.2023, 1417 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
PDF 193.6 kB, 2.8.2023, 5777 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 50.4 kB, 25.1.2023, 2548 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu
PDF 117.2 kB, 27.1.2023, 607 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
PDF 274.5 kB, 12.12.2022, 685 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
Word 47.9 kB, 14.3.2023, 893 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie konzulárnej ochrany
Word 102.9 kB, 12.12.2022, 339 stiahnutí
Stiahnuť