1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Zoznam prekladateľov a právnikov

Zoznam predkladateľov a právnikov

Publikované 24.05.2022

Zoznam úradných prekladateľov a tlmočníkov z českého jazyka do slovenského je zverejnený na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Českej republiky www.justice.cz.