1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Bezpečnostná situácia

Bezpečnostná situácia

Juhoafrická republika

Publikované 16.05.2022

Južná Afrika patrí medzi krajiny s vysokým výskytom násilnej trestnej činnosti, jednej z najvyšších na svete. Potrebné je preto úzkostlivo dodržiavať zásady osobnej bezpečnosti. 
Odporúčame cestovať v uzamknutom vozidle, oknom spusteným max. do polovice, držať sa hlavných ciest, vyhýbať sa chudobným predmestiam a centrám veľkomiest, nejazdiť v noci, bez vopred zabezpečeného nocľahu, necestovať stopom a nezastavovať stopárom ani v prípade porúch iných automobilov na ceste (môžu byť fingované). Počas cesty treba oddychovať na čerpacích staniciach a motorestoch, pritom vždy sledovať vlastné odparkované vozidlo. Nie je vhodné ponechať v aute osobné či hodnotné veci na viditeľnom mieste, lákajúc pozornosť potenciálnych vykrádačov. Odporúčame každú cestu na dlhšie trate mať vopred pripravenú podľa mapy a vyhnúť sa tak rizikám pri strate orientácie.

Služby mestskej hromadnej dopravy sú obmedzené. Vôbec neodporúčame cestovať prímestskými vlakmi ani mestskými mikrobusmi (taxi), ktoré slúžia ako verejná doprava najmä chudobnejšieho obyvateľstva a všeobecne sú v nevyhovujúcom technickom stave. 

Dôverujte len taxi službám, ktoré vám zabezpečí resp. odporučí hotel. Turisti sú často cieľom násilnej trestnej činnosti, preto netreba na seba zbytočne upozorňovať drahými fotoaparátmi či videokamerami. Pri ozbrojených lúpežiach netreba klásť odpor. Riziko strát je možné podstatne znížiť používaním úverových kariet a cestovných šekov, ktoré sú v Juhoafrickej republike všeobecne akceptované (s výnimkou silne zaostalých vidieckych oblastí). Nie je vhodné prechádzať sa po uliciach mesta individuálne a po zotmení. Ak sa rozhodnete pre prechádzku počas dňa, zostaňte v spoľahlivej štvrti, najlepšie rušnejšej. Najvhodnejšie je podnikať takéto výlety so sprievodom vám známeho miestneho človeka. Nedôverujte osobám, ktoré vás náhodne oslovia na ulici. Vyhýbajte sa príliš veľkým zhromaždenia ľudí najmä protestného charakteru, ktoré môže prerásť do násilností.

Botswana

Publikované 06.05.2022

Bezpečnostná situácia v Botswane je stabilizovaná, odporúčame však zachovávať ostražitosť a dodržiavať zásady osobnej bezpečnosti. Cestovať stopom odporúčame starostlivo zvážiť.

Maurícius

Publikované 12.05.2022

Bezpečnostná situácia na Mauríciu je dobrá, úroveň kriminality je nízka. Turistom odporúčame zachovávať základné pravidlá bezpečnosti, primerane strážiť osobný majetok, neupozorňovať na seba nosením drahých šperkov. 

Nie je vhodné a bezpečné kúpať sa v stojatých vodách, keďže hrozí riziko nákazy bilharziou. Nutné je rešpektovať bezpečnostné pravidlá na plážach, výstražné tabule o vysokých vlnách a zákazoch kúpania v mori na vyznačených miestach. V krajine nie sú povolené strelné zbrane.

Mozambik

Publikované 11.05.2022

Súčasná situácia je poznačená zlou bezpečnostnou situáciou v severovýchodnej provincii Cabo Delgado, ktorá sa kontinuálne zhoršuje od roku 2017. 

Naďalej pretrváva hrozba teroristických a extrémistických útokov, pri ktorých v r. 2020 zahynuli tisícky civilistov.  V krajine pôsobia jednotky z krajín SADC, ktorým sa čiastočne podarilo upokojiť situáciu a vtlačiť vzbúrencov z okolia mesta Palma. Z dôvodov hrozby útokov skupín spojených s islamským terorizmom sa neodporúča cestovať do oblastí Mueda, Nangade, Palma, Mocimboa da Praia, Muidumbe, Meluco, Macomia, Quissanga a Ibo v provincii Cabo Delgado. 

V Mozambiku sa rozmáhajú tzv. drobné krádeže osobného majetku. Na verejných priestranstvách, v mestách, v letoviskách a na plážach je riziko krádeže akéhokoľvek osobného majetku veľmi reálna. Ozbrojené prepady motorových vozidiel a turistov sú na ústupe. Priestranstvá turistických letovísk a stredísk sú dobre strážené miestnou strážnou službou. Vzhľadom na záujem miestnej vlády posilniť imidž krajiny ako významnej turistickej destinácie v regióne, bezpečnostné riziká sa zásluhou účinných opatrení v posledných rokoch minimalizujú. 

Mozambik je vo všeobecnosti považovaný za pomerne bezpečnú turistickú destináciu, odporúčame však obozretnosť a opatrnosť za každých okolností, predovšetkým dohliadať na osobný majetok, nejazdiť v noci.

Rizikové oblasti: Severovýchodné provincie äviď vyššie) V Mozambiku sa nachádza množstvo nevybuchnutých nášľapných mín, najmä v prihraničných oblastiach so Zimbabwe a Malawi mimo turistických stredísk, ale i na nevyužívaných vzdialených plážach. Pravidelné silné záplavy v nížinných a prímorských oblastiach krajiny spôsobujú veľké škody na infraštruktúre krajiny (mesiace január – apríl). 

Namíbia

Publikované 06.05.2022

Bezpečnostná situácia je v Namíbii stabilizovaná, napriek tomu sa odporúča zachovávať ostražitosť a dodržiavať základné pravidlá osobnej bezpečnosti. Nevystavovať príliš hodnotné veci, pri kempovaní sa ubezpečiť, že drahé predmety nie sú ponechané bez dozoru. Nie je vhodné cestovať púšťou v noci. Pri kúpaní v riekach hrozí nebezpečenstvo napadnutia krokodílmi alebo hrochmi.

Zimbabwe

Publikované 06.05.2022

Bezpečnostná situácia je nateraz stabilizovaná s miernym výskytom trestnej činnosti (krádeže, vreckári, vykrádanie áut, výnimočne ozbrojené prepady cudzincov). 

V súvislosti so zlými sociálno-ekonomickými podmienkami, ktoré majú dopad na nedostatočné fungovanie služieb vrátane bankového sektoru a systému zdravotnej starostlivosti, zastupiteľský úrad neodporúča realizovať individuálnu turistiku do Zimbabwe. V prípade služobných ciest a organizovanej turistiky zastupiteľský úrad upozorňuje na vysoký výskyt cholery v Zimbabwe a odporúča prísne dodržiavanie hygienických návykov, vyhýbanie sa priamemu dotykového kontaktu s miestnym obyvateľstvom a pitiu kontaminovanej vody. Z dôvodu kolapsu zdravotného systému Zastupiteľský úrad zároveň upozorňuje na zvýšený výskyt malárie.

Riziká chorôb a nákaz so zdravotne závažnými zdravotnými dôsledkami

Juhoafrická republika, Botswana a Eswatini patria ku krajinám s najvyšším počtom výskytu HIV/AIDS nielen v regionálnom meradle, ale aj vo svete. V regióne Južnej Afriky je výskyt malarických ochorení v nižšie položených oblastiach (provincia Limpopo, hranice s Juhoafrickou republikou, Eswatini, Zimbabwe a Mozambikom, ďalej v Zambii, Angole, na Madagaskare a Mauríciu), progresívny výskyt tuberkulózy a bilharzia v oblastiach so stojatými vodami (umelé sladkovodné priehrady s bahnitým dnom). Pri cestovaní do oblastí s vysokým výskytom malárie odporúčame zakúpiť si lokálne vyrábané antimalariká priamo v mieste pobytu, ktoré sú cielené na typ malárie vyskytujúci sa v uvedenej oblasti. Aktuálne upozorňujeme na vysoký výskyt cholery v Zimbabwe, ktorá sa vzhľadom na nedostatočnú lekársku pomoc začala šíriť aj do JAR. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO varuje, že v prípade neprijatia účinných okamžitých opatrení hrozí regionálne rozšírenie epidémie. 

Zambia

Publikované 28.07.2022

V hlavnom meste Lusake ale i ďalších väčších mestách je reálne riziko krádeží, prepadov osôb i automobilov. Odporúča sa cestovať v uzamknutom automobile so zatvorenými oknami v žiadnom prípade nie v noci. Je nutné zachovávať ostražitosť a dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti. 

Madagaskar

Publikované 28.07.2022

Bezpečnostná situácia na Madagaskare je inak stabilizovaná, problémom je vysoká kriminalita a nevyhovujúce služby poskytované miestnymi cestovnými kanceláriami. Bežné sú krádeže osobných vecí, dokladov a peňazí, preto je vhodné mať pri sebe iba kópie cestovných dokladov a originály uschovať v hotelovom trezore. 

V posledných rokoch sa vo veľkých mestách a turistických centrách rozšírila prostitúcia, ku ktorej sú mladé ženy nútené najmä z ekonomických dôvodov. Madagaskarská vláda prijala veľmi prísne zákony proti sexuálnemu zneužívaniu detí (do 14 rokov), kde za porušenie zákona hrozí až 10 rokov odňatia slobody. AIDS zatiaľ nie je na ostrove taký rozšírený ako v ostatných afrických krajinách. 

Verejným zhromaždeniam, zvlášť keď hrozí policajný zásah, je lepšie sa vyhnúť. Fotografovať a natáčať ozbrojené sily a niektoré citlivé miesta ako sú vládne budovy alebo mosty je výslovne zakázané. Fotografovanie a filmovanie ľudí je lepšie dohodnúť si vopred (a počítať so symbolickým bakšišom pre "objekt") a po prípadnom prejavenom nesúhlase radšej nepokračovať.