1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Colné a devízové predpisy

Colné a devízové predpisy

Juhoafrická republika

Publikované 16.05.2022

Turisti môžu do krajiny doviezť pre svoju vlastnú potrebu 400 ks cigariet alebo 50 ks cigár či 250 g tabaku, 2 l vína, 1 l destilátu, 50 ml parfumu, 250 ml toaletnej vody a darčeky v hodnote do 500 ZAR

Botswana

Publikované 06.05.2022

Turisti môžu do krajiny doviezť pre svoju vlastnú potrebu 400 ks cigariet alebo 50 ks cigár či 250 g tabaku, 2 l vína, 1 l destilátu, 50 ml parfému, 250 ml toaletnej vody a darčeky v hodnote do 500 ZAR.Na dovoz zbraní, streliva, živých zvierat, rastlín a narkotík je potrebné povolenie botswanských úradov. 

Maurícius

Publikované 12.05.2022

Návštevníci krajiny starší ako 16 rokov môžu bezcolne doviezť 250 g tabakových výrobkov, 1 l destilátu, 2 l vína, 250 ml toaletnej vody a 100 ml parfému. Dovoz strelných zbraní je zakázaný.
Dovoz zvierat a rastlín je možný len na povolenie ministerstva poľnohospodárstva. Pri dovoze domácich zvierat je uplatňovaná 6-mesačná karanténa.

Mozambik

Publikované 11.05.2022

Návštevník môže so sebou doviesť akékoľvek množstvo tovarov, ktoré sú určené pre vlastnú spotrebu. Tabakové výrobky (200 ks cigariet) a alkoholické nápoje (1 fľaša) sú však limitované.

Namíbia

Publikované 06.05.2022

Bezcolne môžu tovar do krajiny pre vlastnú potrebu doviezť len osoby staršie ako 16 rokov. Povolený je import 400 ks cigariet alebo 50 ks cigár, či 250 g tabaku, 1 l destilátu, 2 l vína, 250 ml toaletnej vody a darčeky v hodnote do 500 ZAR

Zimbabwe

Publikované 06.05.2022

Colné obmedzenia sa vzťahujú iba na dovoz tabakových výrobkov (400 ks cigariet) a alkoholických nápojov (2 fľaše). Limitovaný je dovoz a vývoz miestnej meny a väčšie videokamery musia byť deklarované po vstupe do krajiny

Madagaskar

Publikované 28.07.2022

Pri vstupe do krajiny je potrebné deklarovať dovážané valuty. Limitovaný je dovoz tabakových výrobkov (500 ks cigariet) a alkoholických nápojov (1 fľaša), pri vstupe do krajiny sa deklarujú videokamery. 

Prísna legislatíva existuje v oblasti vývozu z krajiny. Vyvážať akékoľvek rastliny a živé zvieratá (vrátane vtáčích vajec a ich škrupín) je možné len na základe špeciálneho povolenia ministerstva poľnohospodárstva; výnimku tvorí korenie v malom množstve. Vývoz kultúrnych pamiatok a umeleckých diel povoľuje ministerstvo kultúry. Vývoz nazbieraných minerálov (drahokamov a polodrahokamov) vo väčšom množstve musí povoliť ministerstvo baníctva. Ak boli vyvážané veci riadne zakúpené, je nutné predložiť doklad o kúpe 

Zambia

Publikované 28.07.2022

Colné obmedzenia sa vzťahujú na dovoz tabakových výrobkov (200 ks cigariet) a alkoholických nápojov (1 fľaša). Dary je možné doviesť bez obmedzenia a nevyžaduje sa ani deklarácia dovážaných valút.