1. Domov
  2. Služby
  3. Víza a pobyty na území SR

Víza a pobyty

Schengenské víza

Občania Juhoafrickej republiky 

Juhoafrickí občania potrebujú pri ceste na Slovensko platné Schengenské vízum, o ktoré môžu požiadať na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Pretórii. Bližšie informácie o podmienkach sú uvedené v anglickej verzii tejto web stránky, resp. kontaktujte Veľvyslanectvo SR v Pretórii. 

 

Občania ostatných krajín akreditácie Veľvyslanectva SR v Pretórii 

Občania všetkých ostatných krajín akreditácie Veľvyslanectva SR v Pretórii, okrem občanov Maurícia, potrebujú pri ceste na Slovensko platné Schengenské vízum. Pokiaľ nemajú trvalý/dlhodobý pobyt v inom než domovskom štáte a pokiaľ sa nejedná o rodinných príslušníkov štátnych občanov EÚ, Nórska, Švajčiarska, Islandu alebo Lichtenštajnska, môžu o vízum SR požiadať jedine na Veľvyslanectve SR v Pretórii. Bližšie informácie sú uvedené v anglickej verzii tejto web stránky, resp. kontaktujte Veľvyslanectvo SR v Pretórii. 

Národné víza

Pobyt cudzinca na území SR