Szlovák Köztársaság Nagykövetsége

Budapešť - miestny čas:

Szlovák Köztársaság Nagykövetsége

Stefánia út. 22-24, 1143 Budapešť
Telefón
+36 14609010
Fax
+36 14609020
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+36302695997

Na núdzovej linke po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Szlovák Köztársaság Nagykövetsége