Úmrtie v Chorvátsku

Obsah
  Aktualizované 30.11.2023
  Publikované 30.11.2023

  V prípade úmrtia slovenského občana v Chorvátsku informuje veľvyslanectvo prostredníctvom Operačného strediska Polície SR o tejto skutočnosti príbuzných v Slovenskej republike, pričom im poskytne kontaktné údaje na príslušné chorvátske orgány.

  Príbuzní ďalej vybavujú potrebné náležitosti v priamom kontakte s chorvátskymi orgánmi a vybranou pohrebnou službou (slovenská alebo chorvátska spoločnosť). Pohrebná služba zabezpečí doklady súvisiace s úmrtím a v prípade žiadosti príbuzných aj prevoz telesných pozostatkov na územie Slovenskej republiky. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov na územie Slovenskej republiky nevydáva.

  Na prevoz spopolnených telesných pozostatkov uložených v urne sa nevyžaduje žiadne špeciálne povolenie. Konzulárni pracovníci poskytnú pozostalým kontakt na miestne pohrebné organizácie s orientačným uvedením ceny prepravy, prípadne pohrebu v cudzine.

   

  Postup pri úmrtí občana v Chorvátsku

  • nahlásiť úmrtie na najbližšej polícii alebo volať núdzové číslo +385 1 112;
  • preveriť existujúce poistenie (aj komerčné pripoistenie) zosnulého, ktoré môže čiastočne, alebo v plnej miere pokryť náklady na prevoz, prípadne spopolnenie;

  súčasne k prevozu bude potrebné:

  • potvrdenie príčiny smrti obhliadačom zosnulých s asistenciou zosnulých s tým, že bola/nebola nariadená pitva (v prípade pochybnosti o úmrtí môžete nariadiť pitvu aj v Slovenskej republike);
  • ak bola nariadená pitva potrebná je pitevná správa;
  • úmrtný list (nemocnica/patológia v spolupráci s Matičnim uredom/Matričným úradom Chorvátska);
  • následne je potrebné vybaviť povolenie na pohreb (dozvola za pokop), resp. ide o právny dokument vydaný miestnou vládou, ktorý umožňuje pochovanie do zeme, kremáciu alebo premiestnenie tela na vzdialené miesto, povolenie aby telo zosnulého mohlo opustiť patológiu/márnicu);
  • sprievodný list k pozostatkom  tzv. laissez-passer - odporúča sa, ale nevyžaduje sa z Chorvátska na Slovensko.
  • dôležité je, aby vybraná pohrebná spoločnosť vedela zabezpečiť certifikované balzamovanie pre medzinárodný prevoz pozostatkov do zahraničia (aby prevážané pozostatky neboli zablokované na hraničnom priechode, aj keď už Chorvátsko a štáty na ceste do Slovenskej republiky sú v schengenskom priestore) - v praxi však nebýva balzamovanie zabezpečené, za prevoz však zodpovedá pohrebná služba;
  • cenovo porovnať prevoz a spopolnenie v Chorvátsku (kremácia v Chorvátsku stojí približne 300-350 eur a možné je len v meste Záhreb a Osijek);
  • pohrebná služba by všetky potrebné dokumenty k prevzatiu mala/musí zabezpečiť vo vlastnej réžii.

   

  Užitočné rady pre príbuzných zosnulého občana Slovenskej republiky

  • ak ide o prevoz autom, cena je takmer na úrovni leteckej prepravy, odporúčame požiadať pohrebnú službu o presný rozpis jednotlivých položiek;
  • preveriť informáciu, kto zabezpečí balzamovanie pozostatkov pre medzinárodný prevoz s certifikátom;
  • spýtať sa na sprievodný list k pozostatkom zosnulého na cestu do SR (v praxi ho pohrebné spoločnosti však v zásade nevyžadujú);
  • v komunikácii s konkrétnou patológiou musí byť zrejmé kedy je možné vyzdvihnúť pozostatky bez problémov s kompletnou dokumentáciou, aby nedošlo zbytočne k prieťahom a nečakalo sa dodatočne, napr. na tzv. protokol/súhlas k vydaniu pozostatkov k prevozu (tzv. dozvola za pokop a pod.);
  • v prípade chorvátskej spoločnosti odporúčame získať od nich vyhlásenie doručenia pozostatkov na miesto pohrebu v Slovenskej republike;
  • požiadať spoločnosť o detailný časový harmonogram od prevzatia na miesto doručenia pozostatkov.  
  • vopred dohodnúť spôsob platby, ideálne vopred záloha a doplatenie po vykonaní služby (upozorňujeme, že býva problematické dohodnúť si nezaplatiť celú sumu vopred, v čom vám však veľvyslanectvo nevie pomôcť a vie odporučiť prípadnú právnu pomoc).

   

  Upozornenie

  V prípade, že rodina zosnulého nemá záujem o ich služby chorvátskych pohrebných spoločností, ale plánuje zabezpečenie prevozu slovenskou pohrebnou spoločnosťou z Chorvátska priamo do Slovenskej republiky, odporúčame dohodu vybranej slovenskej pohrebnej spoločnosti priamo s chorvátskou spoločnosťou o vydaní do momentu prevzatia uskutočnených náležitostí v Chorvátsku (pitva, úmrtný list, certifikát na prevoz, súhlas s opustením Chorvátska a pod.) s uhradením doterajších úkonov.

  V prípade, že nie je možné dôjsť k dohode, môžete využiť služby právnika/advokáta. Pripomíname, že slovenský občan má právo vybrať si spoločnosť na zabezpečenie prevozu zosnulého z Chorvátska do Slovenskej republiky.