1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Podmienky vstupu

Podmienky vstupu


Obsah
  Aktualizované 15.02.2024
  Publikované 17.05.2022

  Upozornenie

  Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

  Pravidlá vstupu do krajiny, ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii príslušných chorvátskych orgánov.

  Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť si aktuálne podmienky vstupu okrem Veľvyslanectva Slovenskej republike v Záhrebe (telefonicky na +385 14877070, prípadne e-mailom cons.zagreb@mzv.sk aj na webovej stránke chorvátskeho ministerstva vnútra.

   

  Cestovné doklady

  Občania Slovenskej republiky vrátane detí môžu vstúpiť na územie Chorvátskej republiky len s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom výlučne s fotografiou.

  Platný občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nie je však nevyhnutný cestovný pas).

  Osoby zdržiavajúce sa v krajine sú povinné mať platný doklad totožnosti neustále pri sebe (občiansky preukaz s fotografiou alebo cestovný doklad) v prípade možnej kontroly totožnosti zo strany polície. V opačnom prípade môže byť uložená bloková pokuta cca 133 eur a v správnom konaní je to pomerne vyššia suma.

  Pri cestovaní autom môžete byť požiadaní o predloženie platného vodičského preukazu, technického preukazu od vozidla alebo zelenej karty.

  Chorvátsko je od 1. januára 2023 v Schengene a hraničné kontroly boli ukončené na všetkých pozemných hraničných priechodoch i letiskách v rámci schengenského priestoru.

  Registrácia pred vstupom (online formulár EnterCroatia) nie je povinná a má len odporúčací charakter.

  Upozorňujeme, že bez platných identifikačných/cestovných dokladov (občiansky preukaz s fotografiou alebo cestovný pas) môže byť hraničnou kontrolou výnimočne zabránený aj vstup do Chorvátska. 

  Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP, preukaz vysídlenca do niektorej z krajín EÚ, vodičský preukaz, zdravotnú kartu poistenca, alebo vodičský preukaz, nie je možné použiť ako cestovný doklad. 

  Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje, avšak musí byť platný v deň odchodu z krajiny.

   

  Strata cestovných dokladov

  Odporúčame dôslednú kontrolu dokladov pre príchodom do Chorvátska. V prípade vstupu bez platných dokladov, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe nemôže zabezpečiť tranzit cez Chorvátsko a prechod do ďalšej susednej krajiny/krajín.

  V prípade, že v minulosti občan SR nahlásil stratu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a doma má nové vydané spoločne so starými je potrebné preveriť platnosť vydaných dokladov na slovenskej polícii.

  V prípade straty/neplatnosti slovenských dokladov neodporúčame cestovať späť do Slovenskej republiky len s potvrdením od chorvátskej polície (o strate/odcudzení). Je potrebné požiadať o vystavenie náhradného cestovného dokladu na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Záhrebe, Honorárnom konzuláte Slovenskej republiky v Rijeke alebo Honorárnom konzuláte Slovenskej republiky v Splite,

  Náhradný cestovný doklad slúži výlučne na návrat domov, nie na ďalšie cestovanie v zahraničí, resp. do iných okolitých krajín (napr. Bosna a Hercegovina, Srbská republika, či Čierna Hora). 

   

  Pobyt dlhší ako 90 dní

  Občania SR/EÚ s plánovaným pobytom v Chorvátsku nepretržite dlhšie ako 90 dní sú povinní nahlásiť túto skutočnosť najneskôr do 8 dní a požiadať o registráciu na najbližšom policajnom zastúpení. 

  Podrobnejšie informácie o pobyte a práci občanov EÚ v Chorvátsku nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátskej republiky.  

   

  Podmienky pre občanov Ukrajiny s dočasným útočiskom v SR

  Osoby s dočasným útočiskom v Slovenskej republike (tzv. vysídlenci) majú garantovaný pobyt v Slovenskej republike, avšak nie je zaručené bezproblémové cestovanie cez iné štáty. Neodporúčame cestovať do Chorvátska len s potvrdením o povolenom pobyte vysídlenca v Slovenskej republike.

  V prípade cestovania občanov Ukrajiny (s dočasným útočiskom v SR) mimo Slovenskej republiky sa títo musia obrátiť na svoje príslušné veľvyslanectvo v krajine kam majú záujem cestovať a preveriť si aktuálne podmienky vstupu/výstupu/pobytu v krajine. 

   

  Podmienky tranzitu

  Prejazd (tranzit) v Chorvátsku je bez obmedzení, ako v inej schengenskej krajine. Vstup do okolitých krajín sa riadi osobitným režimom platným v týchto krajinách.

   

  Cestovanie v rámci krajiny

  Aktuálny stav na hraničných priechodoch do/z Chorvátska nájdete na webovej stránke Chorvátskeho autoklubu (HAK).