1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Info pre motoristov

Info pre motoristov


Obsah
  Aktualizované 07.02.2023
  Publikované 17.05.2022

  Riadenie auta v Chorvátsku

  Používanie mobilov za šoférovania je zakázané (pokuta od 30 eur a viac), pokuta za antiradar je cca 30 eur + odstránenie zariadenia na mieste (inak hrozí priestupkové konanie s pomerne vyššou pokutou). Na jazdu v Chorvátsku postačuje slovenský vodičský preukaz, malý technický preukaz a zelená karta povinného zmluvného poistenia. V prípade zapožičaného vozidla je potrebné čestné prehlásenie majiteľa v anglickom alebo chorvátskom jazyku. (Pozn.: výška pokút je orientačná a závisí v akej okolnosti k dopravnému priestupku došlo a čo ním bolo spôsobené.

  Dlhodobejšie používanie automobilu so slovenským evidenčným číslom nad 3 mesiace od vstupu do krajiny je taktiež považované za priestupok a je v správnom konaní pokutované. 

  Pozor na zmeny pri platení diaľničného mýta, kde na niektorých mýtnych staniciach počnúc decembrom 2021 bola zavedená len bezhotovostná úhrada platobnými kartami Diners, Maestro, Master Card, Visa, alebo priamo ENC/ETC zariadením (elektronické platenie mýta). Viac na webovej stránke chorvátskych diaľnic (Hrvatske autoceste-HAC).

  Vozidlá registrované v SR/EÚ, t.j. mimo Chorvátskej republiky môžu jazdiť bezproblémovo nepretržite v krajine maximálne po dobu troch mesiacov (90 dní) odo dňa vstupu do krajiny, inak musia byť registrované v Chorvátsku, resp. hrozí pokuta.

   

  Ako sa vyhnúť preplneným cestám

  Cestu je potrebné plánovať s použitím GPS navigácie alebo prostredníctvom internetového  dopravného plánovača, v ktorom sú uvedené dni a cestné ťahy či smery najväčšej očakávanej hustoty cestnej premávky. Najzaťaženejšie dni v doprave sú piatok, sobota a dni, keď sa menia turnusy, teda na začiatku mesiaca, v strede a na konci mesiaca.
   
  Predpokladané miesta výskytu dlhých kolón áut sú hraničné prechody, cestariny (mýtnice) a zjazdy z diaľnic do konkrétnych destinácií. Dopravné zápchy sa tvoria aj pri väčších hypermarketoch, či pri vstupe na parkoviská predovšetkým prímorských letovísk. 
   
  V dostatočnom časovom predstihu pred predpokladanými miestami výskytu dlhých kolón áut je potrebné doplniť pohonné hmoty, zabezpečiť si dostatok stravy a tekutín na pitie (toto platí najmä v prípadoch, ak sú cestujúcimi deti ako aj starší ľudia). Ešte pred cestou je potrebné skontrolovať technický stav vozidla, najmä chladiacu sústavu a klimatizáciu vozidla.
   
  Pri cestovaní do Chorvátska môže turistom výrazne pomôcť mobilná aplikácia HAK alebo informácie na webovej stránke chorvátskeho autoklubu, (Hrvatski autoklub). V mobilnej aplikácii je možné nájsť informácie o stave na cestách a hraničných prechodoch (aj cez kamery), ceny palív a ceny poplatkov za cesty a rôzne ďalšie užitočné informácie, prípadne výzvy kde došlo k haváriám, či akým úsekom cesty sa radšej vopred vyhnúť.

   
  Všeobecné informácie pre vodičov

  Motoristi musia mať pri sebe platný vodičský preukaz, technický preukaz od motorového vozidla aj doklad o poistení - zelenú kartu.

  V prípade, že vodič nie je majiteľom vozidla, polícia môže požadovať overené prehlásenie majiteľa vozidla (v chorvátskom, alebo anglickom jazyku), že vozidlo bolo zapožičané – inak môže dôjsť k nepríjemnostiam na najbližšej polícii alebo hraničnom priechode.

  Pri ceste osobným autom musia mať spolucestujúce deti do 5 rokov povinne autosedačku. Podľa platnej legislatívy je možné maloleté dieťa prevážať pripútané v detskej autosedačke len na zadných sedadlách, ak sa vo vozidle nachádza druhý rad sedadiel. Na prednom sedadle je možné prevážať v detskej autosedačke len dieťa vo veku do dvoch rokov pri splnení zákonom stanovených podmienok (v opačnom smere jazdy, pripútané v tzv. vajíčku, musí byť vypnutý airbag spolujazdca, kde sa prepravuje dieťa).

  Chorvátske ministerstvo vnútra vyzýva vodičov, aby nejazdili v kolónach (2 - 3 autá za sebou) ale uprednostňovali individuálnu jazdu. Jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd a tragických následkov dopravných nehôd je práve nedostatočná vzdialenosť za predchádzajúcim vozidlom, čo sa stáva najmä na diaľniciach. 

  Ďalšou z najčastejších príčin dopravných nehôd je nevenovanie sa vedeniu motorových vozidiel, čo môže byť spôsobené únavou vodičov, ktorí jazdia neprimerane dlho bez prestávok na oddych. Počas cesty je preto vhodné odpočívať na vyhradených miestach alebo čerpacích staniciach v pravidelných intervaloch. Pred cestou je vhodné naštudovať trasu cesty a možnosti oddychu a využiť aj počas cestovania navigácie prostredníctvom GPS súradníc.

   

  Čo v prípade dopravnej nehody

  O dopravnej nehode najprv upovedomte políciu na telefónnom čísle 192 (nie je to potrebné v prípade dopravnej nehody s malou materiálnou škodou). Vykonajte všetky opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky (oblečte si reflexnú vestu a postavte výstražný trojuholník), aby sa predišlo vzniku nového nebezpečenstva. Počkajte na príchod polície.

  V prípade škody na vozidle žiadajte od polície záznam o dopravnej nehode, bez ktorého nemôžete prekročiť štátnu hranicu a budete ho potrebovať aj pre poisťovňu na Slovensku. Záznam o dopravnej nehode (ZAPISNIK O OČEVIDU) nedostanete na mieste nehody, vydajú Vám ho na príslušnom policajnom oddelení, ktoré nehodu riešilo za správny poplatok cca 5 eur (asi za 2-3 dni).

  Najvyššia povolená rýchlosť

  • v obci 50 km/h
  • mimo obce 90 km/h
  • na cestách určených výlučne pre motorové vozidlá 110 km/h (prípadne 100 km/h s označením)
  • na diaľniciach 130 km/h
  • pre motorové vozidlá, ťahajúce obytný príves 80 km/h (vrátane vodných skútrov a menších lodí)
  • pre autobusy a autobusy s ľahkým prívesom 80 km/h.
  • Dôležité ustanovenia zo Zákona o bezpečnosti cestnej premávky
  • Pre mladého vodiča  (vodič vo veku od 15 do 24 rokov) platí zákaz požívania alkoholu, omamných látok a liekov pred a počas jazdy.

   

  Parkovanie

  Parkovanie v hlavnom meste Záhreb 

  Všeobecne parkovanie okrem plateného parkovania na samostatných označených parkoviskách je možné priamo na nich alebo na osobitne označených miestach pre parkovanie. Parkovanie je možné uhrádzať v bankomatoch (zväčša kovovými mincami v chorvátskej mene   

  Ako platiť za parkovanie
  S cieľom zabezpečiť rýchle a efektívne využívanie parkovacej služby poskytuje pobočka Zagrebparking užívateľom rôzne možnosti platby:

  • Mobilná aplikácia ZgPark
  • ePK portál Záhrebparking
  • Parkovacie automaty
  • m-parkovisko
  • Elektronický parkovací lístok zakúpený v kiosku
  • iné spôsoby platby: aplikácie Aircash, bmove, KEKS Pay

  V prípade poruchy vozidla odporúčame kontaktovať vašu poisťovňu v SR, Chorvátsky autoklub / HAK, ktorý má najrozšírenejší autopark pre odtiahnutie vozidiel  

   

  Dopravné priestupky v Chorvátsku

  V Chorvátsku sa za všetky porušenia predpisov v cestnej premávke aplikuje objektívna zodpovednosť vodiča vozidla.

  V prípade priestupku (napr. neprimeraná rýchlosť), kde z fotografie nie je jasné, kto v čase spáchanie priestupku bol vodičom vozidla, polícia na základe zákona o bezpečnosti v cestnej premávke požiada vlastníka vozidla o poskytnutie hodnoverných údajov o osobe, ktorej dal vozidlo k dispozícii jeho vlastník. 

  Zákon o bezpečnosti v cestnej premávke v Chorvátsku určuje finančné sankcie za priestupky - ide o fixné sumy v hodnote cca 40 eur, cca 65 eur, 100 eur, 135 eur, ktoré môže polícia uložiť na mieste spáchania priestupku.

  Dopravná polícia je v Chorvátsku jediný orgán, ktorý zabezpečuje dokumentovanie a riešenie priestupkov v cestnej premávke. Žiadna súkromná ani štátna organizácia nerealizuje dokumentovanie dopravných priestupkov.

  Jedinou výnimkou je nedovolené parkovanie v mestách - pod samosprávou funguje mestská organizácia, ktorá zabezpečuje komplexný servis pri riešení nedovoleného parkovania vozidiel - kontrola zaplateného parkovného, dokumentovanie priestupku nedovoleného parkovania, vydanie rozhodnutia o priestupku s pokutovým blokom, odtiahnutie vozidla, vymáhanie sankcií.

  Ak polícia zastaví vodiča - cudzinca, ktorý sa dopustil dopravného priestupku, prípad má podľa zákona dve možnosti riešenia:

  • vodič - cudzinec je ochotný zaplatiť pokutu na mieste - prípad sa končí (potrebné je vyžiadať doklad o úhrade),
  • vodič - cudzinec odmietne zaplatiť uloženú pokutu za dopravný priestupok alebo spôsobenú dopravnú nehodu - polícia má oprávnenie zadržať vodičovi cestovný doklad (o čom polícia spíše záznam) a polícia telefonicky informuje územne príslušný priestupkový súd o prípade, pričom vodič priamo na mieste dostane od polície informáciu o dátume a čase, kedy sa jeho prípad bude prejednávať na priestupkovom súde (obyčajne najbližší pracovný deň po zistení priestupku). Na pojednávaní súd rozhodne, ako sa v prípade bude ďalej postupovať. Polícia vráti cestovný doklad cudzincovi až po ukončení prípadu, resp. zaplatení sankcie (ak tak rozhodne priestupkový sudca).

   

  Platba pokút iba bezhotovostne

  Pripomíname, že od 1. júla 2022 nemožno platiť pokuty za priestupky v hotovosti na mieste spáchania priestupku, ale len bezhotovostnou platbou (bankové, kreditné, debetné karty a pod.) prostredníctvom POS zariadení (Point Of Sale - elektronické zariadenia umožňujúce realizovať bezhotovostné platby platobnými kartami).  V prípade naliehania príslušníkov polície, colných orgánov alebo námornej hliadky pre úhradu v hotovosti, volajte tiesňovú linku +385 1 112, alebo políciu + 385 1 192.

   

  Čo je dobré vedieť pred cestou do Chorvátska

  1. Ak priestupca za priestupok, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku, nezaplatí peňažný trest v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, peňažný trest sa okamžite mení zvyčajne na podmienečný trest odňatia slobody.
   
  2. Priestupkový súd môže priestupcu oslobodiť od trestu vtedy:

  • keď ho následky priestupku ovplyvňujú tak, že jeho potrestanie je zbytočné na dosiahnutie účelu trestu,
  • keď odstránil alebo znížil následky priestupku alebo nahradil spôsobenú škodu ktorú spôsobil, zaplatil alebo splnil požadovanú povinnosť pre neplatenie alebo neplnenie ktorej dôvodom bolo začatie priestupkového konania,
  • keď sa zmieril s poškodeným a nahradil mu spôsobenú škodu.

   
  3. Cudzinec, ktorý je zadržaný pre podozrenie, že spáchal priestupok, môže od začiatku až do konca prejednania priestupku podávať súdu návrhy na svoju obranu v materinskom jazyku.
   
  4. Ten, kto spôsobil priestupok, má právo nazerať do spisu a oboznámiť sa s dôkazmi; počas celého konania môže používať svoj materinský jazyk alebo využívať tlmočníka; tohto práva sa môže zriecť ak prehlási, že rozumie jazyku v ktorom sa vedie konanie.
   
  5. Ten, kto spôsobil priestupok, zaplatí v určenej lehote dve tretiny peňažného trestu, hľadí sa na neho ako by zaplatil celý peňažný trest.
   
  6. Peňažný trest môže ten, kto spôsobil priestupok, zaplatiť okamžite aj na mieste priestupku (iba dopravné priestupky) vo výške polovice peňažného trestu. To znamená, že ten, kto spôsobil priestupok, môže na mieste zaplatiť iba polovicu z uloženej pokuty.
   
  7. Ak akúkoľvek pokutu uhradí ten, kto spôsobil priestupok, do troch dní, stačí uhradiť iba polovicu z uloženej pokuty a hľadí sa na neho, ako by zaplatil celý peňažný trest.
   
  8. Ak je políciou vydaný Prekršajni nalog (najčastejšie za spôsobenie dopravnej nehody) neplatia ustanovenia 6, 7 a v tomto prípade, ak je ten, kto spôsobil priestupok, ochotný zaplatiť peňažný trest, stačí zaplatiť v určenej lehote dve tretiny peňažného trestu.
   
  Pri porušení niektorých ustanovení zákona o bezpečnosti v cestnej premávke sa vodič môže dopustiť aj trestného činu. Môže to byť vtedy, ak:

  „Účastník cestnej premávky, ktorý arogantne porušuje predpisy o cestnej premávke tým, že jazdí pod vplyvom alkoholu vyššom ako 1,50 g/kg v krvi, alebo omamných a psychotropných látok alebo liekov, alebo jazdí v zakázanom smere, alebo predbieha na neprehľadnom mieste kolónu vozidiel, alebo jazdí rýchlosťou vyššou ako 50 km/h nad povolenú rýchlosť v obývanej oblasti alebo v úseku s označením najvyššej rýchlosti a tým ohrozuje život alebo zdravie osôb, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky“.

   

  Sankcie za niektoré konkrétne dopravné priestupky v Chorvátsku

  Vodič, ktorý je unavený, chorý, alebo v takom psychickom rozpoložení, že nemôže viesť bezpečne motorové vozidlo, a vodič, ktorý užil pred, alebo počas jazdy lieky, ktoré sa nesmú počas jazdy užívať, nesmie viesť motorové vozidlo. Peňažnou pokutou vo výške od 135 EUR do 266 EUR sa potrestá vodič, ktorý sa dopustí uvedeného priestupku.

  Pokutou od 400 do 660 EUR sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi nad 0,50 g/kg.

  Pokutou do 2000 EUR sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi od 1,00 g/kg do 1,50 g/kg a zadržaním vodičského oprávnenia na 6 mesiacov.

  Policajt môže v prípade, ak zistí, že vodič je pod vplyvom opojných látok, nariadiť vodičovi, aby sa zdržal v služobnom priestore po dobu, pokiaľ neprestanú účinkovať opojné látky, najviac na dobu 12 hodín. Počas tejto doby môže policajt nariadiť premiestnenie vodičovho vozidla na miesto mimo vozovky, čo zabezpečí prostredníctvom právnickej, alebo fyzickej osoby.
   

  Pozor na zmeny v Zákone o bezpečnosti cestnej premávky v Chorvátsku. Vzhľadom na zmeny platné od 30. júla 2022 môžete byť pokutovaní za jazdu so slúchadlami, bez prilby, pod vplyvom alkoholu, alebo omamných látok už aj na e-mobiloch.

   

  Odňatie vodičského oprávnenia

  Policajt môže odňať vodičské oprávnenie ak zistí, že vodič je psychicky a telesne nespôsobilý na vedenie motorového vozidla. Vodičský preukaz je zadržaný do doby, pokiaľ sa vodič nepodrobí lekárskemu vyšetreniu a nepredloží potvrdenie o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.
   

  • ak sa vodič pokúša jazdiť a vykazuje znaky požitia alkoholu, alebo iných opojných látok a odmieta sa podrobiť skúške na ich prítomnosť,
  • ak vodič nemá príslušné povolenie na vedenie motorového vozidla,
  • ak sa vodič odmietne podrobiť skúške na prítomnosť alkoholu, alebo iných opojných látok v krvi,
  • ak vodič motocykla a mopedu nemá ochrannú prilbu,
  • ak vodič riadi motorové vozidlo dlhšie ako mu to umožňuje zákon, alebo nemá pravidelné prestávky,
  • policajt môže zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, aj je nepochybné, že vodič je v takom psychickom stave (únava, stres, bolesť, prítomnosť liekov v organizme, ktoré sa nesmú požívať pred a počas jazdy), že nie je spôsobný bezpečne viesť motorové vozidlo,

  vodičský preukaz a zákaz ďalšej jazdy sa v týchto prípadoch uplatňuje na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac na 8 dní.
  Policajt môže zadržať vozidlo, ktoré z dôvodu technickej nespôsobilosti ohrozuje alebo obmedzuje iných účastníkov cestnej premávky a nariadi vodičovi, aby prerušil jazdu a odstránil dôvod technickej nespôsobilosti, alebo mu nariadi, aby odstavil vozidlo na mieste mimo cesty za účelom odstránenia nespôsobilosti a odníme mu technický preukaz.

   

  Policajt môže nariadiť vodičovi, aby vozidlo podrobil technickej kontrole.

  Policajt môže zakázať jazdu vodičovi vozidla, ktoré nie je registrované.

  Vodič vozidla je povinný ihneď uposlúchnuť pokyn policajta a odstaviť vozidlo mimo cesty, aby neohrozoval a neobmedzoval iných účastníkov cestnej premávky.

  Policajt vo vyššie uvedených prípadoch zadrží tabuľky s evidenčným číslom a vráti ich vodičovi po odstránení prekážky.

  Ak si vodič vozidla neprevezme tabuľky s evidenčným číslom a technický preukaz v lehote do 15 dní, policajný príslušník odstúpi tabuľky a technický preukaz útvaru, ktorý vozidlo eviduje.
   

  Prekročenie povolenej rýchlosti v obci

  • do 10 km/hod. - 40 eur
  • od 10 do 20 km/hod. - 65 eur
  • od 20 do 30 km/hod. - 135 eur
  • od 30 do 50 km/hod. - od 400 do 1000 eur
  • nad 50 km/hod. - od 1400 - do 2600 eur, alebo trest odňatia slobody až na 60 dní.

   
  Prekročenie povolenej rýchlosti mimo obce

  • do 10 km/hod. - 40 eur
  • od 10 do 30 km/hod. – 135 eur
  • od 30 do 50 km/hod. – 1400 eur
  • nad 50 km/hod. - od 666 - do 2000 eur

   
  Používanie mobilného telefónu počas jazdy – 135 eur
   
  Nedanie prednosti v jazde – od 400 - do 1000 eur, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace.
   

  Nezaplatené pokuty

  V Chorvátsku je podľa priestupkového zákona v platnosti „Register nezaplatených pokút“,  v ktorom sú evidované osoby, ktoré v stanovenej lehote neuhradili uloženú pokutu. Pri opätovnom návrate do krajiny aj po niekoľkých rokoch budú môcť policajní príslušníci pokutu opätovne vymáhať – resp. priamo na hranici ak dôjde k úplnému prepojeniu systémov.   

  Ak priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest udelený políciou v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, môže zaplatiť peňažný trest na základe poštovej poukážky, ktorú dostal, vo svojej krajine prostredníctvom bankového prevodu.

  Ak priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest udelený políciou v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, cestuje do Chorvátska, môže mu byť zabránený vstup.

  Ak v prípade hraničnej kontroly polícia zistí, že osoba nemá zaplatený peňažný trest, bude jej ponúknutá možnosť zaplatiť peňažný trest na hraničnom prechode (ak je na hraničnom priechode alebo v blízkom mieste peňažná alebo finančná inštitúcia, kde sa môže peňažný trest uhradiť).

  Ak osoba stratila alebo nemá poštovú poukážku na zaplatenie peňažného trestu môže ju dostať iba na policajnej stanici, ktorá priestupok riešila alebo priamo tam peňažný trest uhradiť.

  Priestupkový zákon v príslušnom ustanovení uvádza, že proti priestupcovi tomu, kto spôsobil priestupok ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku, môže byť za spáchané priestupky vedené zrýchlené priestupkové konanie pred príslušným priestupkovým súdom (ak priestupca ten kto spôsobil priestupok nechce zaplatiť uložený peňažný trest policajtovi, ihneď sa predvedie na príslušný priestupkový súd).

  V príslušných ustanoveniach priestupkového zákona je uvedené, že ak sa preukáže, že priestupca ten kto spôsobil priestupok, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest v stanovenej lehote na základe právoplatného rozhodnutia súdu o priestupku, peňažný trest mu môže byť zamenený za podmienečný trest odňatia slobody, alebo i trest odňatia slobody.

  Z uvedeného vyplýva, že v takýchto prípadoch môže polícia priestupcu predviesť na príslušný priestupkový súd na zámenu peňažného trestu trestom odňatia slobody.


  Podľa priestupkového zákona je predpísaná zámena peňažného trestu za trest odňatia slobody – za každých 40 eur jeden deň trestu odňatia slobody, minimálne 3 dni a maximálne 60 dní.

  Prípadné nejasnosti ohľadom úhrady/platby policajnej pokuty riešte cez kontakty, ktoré Vám boli odovzdané bezprostredne po spáchaní dopravného priestupku (najneskôr do lehoty určenej na šeku) alebo prostredníctvom e-mailovej adresy:  pitanja@mup.hr; alebo policija@mup.hr, prípadne prostredníctvom kontaktov na Policajné stanice v Chorvátsku. 


  Pokuty pre cyklistov

  • Jazda bez prilby na motocykli, mopede alebo štvorkolke: 135 eur
  • Jazda bez prilby na bicykli, v prípade jazdy osoby mladšej ako 16 rokov: 40 eur
  • Jazda bez prilby na elektro-bicykli v meste/mimo mesta: 65 - až 135 eur
  • Spôsobenie nehody elektro-bicyklom v meste/mimo mesta: 200 -až 300 eur

   
  Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli používať reflexnú vestu, resp. reflexné cyklistické oblečenie, alebo iné reflexné prvky na všetkých druhoch ciest v noci a za zníženej viditeľnosti.

  Počas predchádzajúcich turistických sezón bol zaznamenaný zvýšený počet prípadov porušenia predpisov (priestupkov) pri plavbe na mori a taktiež zvýšený počet prípadov, poistných udalostí pri vrátení prenajatých lodí, skútrov a motoriek, kedy došlo k nezhodám medzi slovenskými turistami a prenajímateľmi, z dôvodu poškodenia prenajatých vecí. Preto odporúčame pred cestou uzatvoriť poistenie, ktoré pokrýva aj tieto škody.

   

  Povinnosti v zime

  Povinnosťou vodiča je jazdiť s rozsvietenými svetlami v zimných mesiacoch aj počas dňa. V zimných mesiacoch 

  • je povinná zimná výbava od 15. novembra do 15. apríla budúceho roka, bez ohľadu na poveternostné podmienky a stav vozovky:
  • 4 zimné pneumatiky (M+S), alebo
  • 4 letné pneumatiky s min. dezénom 4 mm a so snehovými reťazami pripravenými na montáž.
  • V prípade policajnej/cestnej kontroly a nedodržania povinnej zimnej výbavy hrozí pokuta cca 135 eur.   

  Kvôli vlastnej bezpečnosti majte svetlá rozsvietené aj v lete. Je striktne zakázané používať mobilný telefón počas jazdy motorovým vozidlom (povolené je používať hands-free telefonovanie).

   

  Podmienky tranzitu

  Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom  platným v týchto krajinách.

   

  Kto sa považuje za mladého vodiča v Chrovátsku?

  Na viacerých zdrojoch sa informácie rôznia a sú častokrát protikladné pre skupinu vodičov vo veku do 24 rokov. Obmedzenia sa týkajú rýchlostných limitov, či obmedzení ohľadom vedenia motorového vozidla s výkonom motora nad určité kW. Niektoré zdroje uvádzajú, že chorvátsky zákon definuje ako mladého vodiča vo veku od 15 do 24 rokov, s vodičským preukazom vydaným v Chorvátskej republike.

  Podľa článku 2 odsek 1 bod 69 zákona o bezpečnosti cestnej premávky (Národný vestník číslo: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 , 70/19 a 42/20) ustanovuje, že za mladého vodiča sa považuje vodič motorového vozidla do 24 rokov, ktorý má vodičský preukaz vydaný na území Chorvátskej republiky.

  Preto vodiči vozidiel, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu vydaného členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo Európskou úniou majúc na mysli zahraničný vodičský preukaz, v súlade s príslušnými predpismi s tým súvisiacimi sa nepovažujú za mladých vodičov v zmysle tohto zákona.

   

  Kontakty

  112 je číslo tiesňového volania používané v Chorvátskej republike a je bezplatne prístupné zo všetkých verejných telefónnych sietí.

  Predvoľba na skrátené linky zo slovenského operátora v Chorvátsku je +385(1) a nasleduje voľba.

  Núdzové telefónne čísla odporúčame mať v tlačenej podobe pri sebe (podobne ako fotokópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, vodičského preukazu, prípadne slovenskej karty zdravotného poistenia).

  • všeobecné núdzové číslo/tiesňová linka  +385 (1) 112;
  • covid linka +385 (1) 113;
  • pomoc motoristom na cestách, asistencia HAK +385 (1) 1987;
  • polícia +385 (1) 192;  
  • Hasičský zbor +385 (1) 193;
  • rýchla zdravotnícka starostlivosť +385 (1) 194,
  • záchrana pri/na mori +385 (1) 195;

   

  V prípade autonehody bezodkladne kontaktujte chorvátsku políciu na tiesňovej linke +385 (1) 192 alebo tiesňovú linku +385 (1) 112.

  Všetky čísla tiesňových volaní sú dostupné z ľubovoľného telefónneho zariadenia, vrátane všetkých verejných telefónnych automatov (v mieste už bez predvoľby).

  Na čísle 112 je možné odpovedať v angličtine, nemčine, taliančine, maďarčine, slovenčine a češtine. Priemerný čas na prijatie hovoru na linku 112 je 5 sekúnd. Pre ľudí so zdravotným postihnutím je k dispozícii aj služba SMS.

   

  Chorvátsky automobilový klub (HAK) - najnovšie podmienky na ceste

  Na život na cestách dohliada Chorvátsky automobilový klub HAK. Núdzové číslo je +385-1-1987.

  Spomedzi rôznych služieb ponúkaných spoločnosťou Chorvátsky automobilový klub je pre turistov obzvlášť užitočná aktualizácia súčasných podmienok na cestách v anglickom jazyku. Súčasťou služby sú aj aktuálne informácie o zdržaniach na hraniciach alebo o meškaní trajektov. Majte prehľad o aktuálnej dopravnej situácii v Chorvátsku.

   

  Námorné záchranné koordinačné stredisko

  195 

   

  Chorvátska meteorologická a hydrologická služba

  Počasie sa v Chorvátsku môže rýchlo zmeniť a povestný vietor bura zvykne prerušovať aj najlepšie pripravené dovolenkové plány. Ak je počasie kľúčom k vašim cestovným alebo dovolenkovým plánom, môžete sledovať najnovšie predpovede a varovania.

   

  Chorvátsky inštitút urgentnej medicíny

  Chorvátsky inštitút urgentnej medicíny má množstvo kancelárií po celej krajine. Z tohto zoznamu nájdete najbližšiu urgentnú kanceláriu k vám.